Baile » Acmhainní ar líne

Acmhainní ar líne i leabharlanna Dhún na nGall & in Ionaid Taobh Tíre

Bíonn deis agus cead ag baill Leabharlann Contae Dhún na nGall dul isteach i roinnt bunachar sonraí idirlín saor in aisce. Tá na hacmhainní leictreonacha seo á soláthar le tacú leis na spéiseanna taighde atá ag úsáideoirí leabharlainne. Is féidir dul isteach sna hacmhainní idirlín seo i leabharlanna Dhún na nGall, in ionaid Taobh Tíre agus sa bhaile ach do chárta ballraíochta leabharlainne a úsáid.

Logáil isteach sna bunachair shonraí seo a leanas trí uimhir do chárta leabharlainne a úsáid:

Newsbank banner 

 • Le Newsbank is féidir dul isteach i seaneagráin den Irish Times agus den Irish Independent trí chomhéadan atá furasta a úsáid ach atá cumhachtach chomh maith. Tá an téacs iomlán ar fáil ó na scéalta nuachta ar fad.

 • Tríd an Grove Dictionary of Art is féidir dul isteach chuig téacs iomlán Fhoclóir na hEalaíne (1996, 34 imleabhar) agus bítear ag síorchur leis an ábhar agus ag nuashonrú an téacs, chomh maith le naisc fhorleathana íomhánna agus na buntáistí sofaisticiúla cuardaigh uilig is féidir a dhéanamh le foinse thagartha ar líne.

 • Is é atá in Grove Dictionary of Music uirlis idirghníomhach taighde ina bhfuil an téacs iomlán ón 29 imleabhar chomh maith le rudaí eile atá ina mbuntáistí ar an leagan chlóite, mar atá, cumas sofaisticiúil cuardaigh, tagairt aon-chliceála, agus gréasán síormhéadaitheach de naisc idirlín chuig suíomhanna ceoil ar fud an domhain.

 Logo for Oxford Reference Premium  

 • Is é atá in Oxford Reference Premium bailiúchán clúiteach méadaitheach de phríomhfhoclóirí Oxford agus de shaothair thagartha Oxford, ag plé le gach ábhar. Tá go leor feidhmeanna ann agus tá réimse leathan ábhar breise ar fáil ann ar nós léarscáileanna, léaráidí agus amlínte.

   

 • Is é atá in Credo Reference réimse leathan de na saothair thagartha is údarásaí i bhfoirm inchuardaithe ar líne. Cumhdaíonn na teidil gach mór-ábhar acadúil.

 

Britannica Encyclopaedia Online logo  

 • Is é atá in Britannica ar Líne leagan leictreonach ar líne de chicipléid chlúiteach Britannica, leagan chan amháin a ligeann duit na hacmhainní ar fad sna himleabhair chlóite a úsáid ach atá ar fáil fosta do thrí aoisghrúpa ar leith. Cuireann sé bailiúcháin inchuardaithe agus inbhrabhsálaithe d'ailt tagartha ar fáil ina bhfuil na mílte nasc agus go leor suíomhanna ábhartha. Cliceáil, le do thoil, ar an nasc ábhartha thíos agus cuir isteach uimhir do chárta leabharlainne leis na bunachair shonraí a chuardach.

            Britannica do Pháistí (Aois 5-11)

            Britannica do Scoláirí (Aois 12-18)

            Cicipléid Britannica (Aois 18 agus os a chionn) 

   
 • Is é atá in FACTfinder bunachar sonraí i dtaca le gnó agus taighde Éireannach ina bhfuil téacsanna iomlána agus sleachta as ailt Gnó & Airgeadas agus ailt as cuid de phríomhnuachtáin na hÉireann. I measc seirbhísí eile atá ar fáil tá an 5,000 Cuideachta Éireannach is mó, eolas ar chuideachtaí luaite, agus an scéal is déanaí ó na scairmhargaí.

  Tá ainm úsáideora agus focal faire de dhíth le logáil isteach sa bhunachar sonraí seo.
  Ainm Úsáideora: donegal
  Focal Faire: library
  (Déan cinnte, le do thoil, gur i litreacha beaga a chuirtear isteach an t-ainm úsáideora agus focal faire thuas.)