font_m font_max
Loading
Baile » Naisc Thapa » Áitiúil / Teaghlaigh Stair » Donegal Annual Bibliography

 

LEABHARLIOSTA BLIANTÚIL DHÚN NA NGALL (Iúil 2011 - Meitheamh 2012)

le Helen McNutt, Leabharlannaí Feidhmiúcháin, An Lárleabharlann, Leitir Ceanainn

 

Liosta leabhar agus ailt irisleabhair le húdair Chonallacha, nó a bhaineann le hábhair agus daoine as Dún na nGall, a foilsíodh nó a cuireadh ar fáil 01.07.2011 go dtí 30/06/2012.

 

Reiligiún / Stair Eaglasta

 

CLERKIN, Aidan et al (eds.)

A Road Less Travelled: Tales of the Irish Missionaries

Baile Átha Cliath: Open Air, 2011.  256lth.

9781846823176          €13.95

 

DALY, Edward

A Troubled See: Memoirs of a Derry Bishop

Baile Átha Cliath: Four Courts Press, 2011.  304lth.

9781846823121          €13.95

 

KOMAN, Alan J.

“St. Columba ofIona”

in Irish Roots, Eagrán Uimh. 82, 2012.  lth.22-3

Baile Coimín, Co. Chill Mhantáin: Irish Roots, 2012.

07916329                    €4.50

 

MEEHAN, Paddy

St Patrick’s Memorial Church of the Four Masters Donegal Town: 75th Anniversary

St Patrick’s Day, 2010

Leitir Ceanainn: Browne Printers, 2010.  48lth.

Arna dheonú ag an údar

 

Sochaí

Coiste Cúram Leanaí Dhún na nGall Teo.

Leaving Junior: Supporting Parents to Make Childcare Choices (Second Edition)

Bealach Féich: Coiste Cúram Leanaí Chontae Dhún na nGall Teo., 2011.  24lth.

Saor in aisce

 

Coiste Cúram Leanaí Dhún na nGall Teo.

Parents… Here’s How We Can Help You!

Bealach Féich: Coiste Cúram Leanaí Chontae Dhún na nGall Teo., 2011.  (Leabhrán)

Free    

 

Seirbhís Leabharlainne Dhún na nGall

Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender: Resource List

Dún na nGall: Seirbhís Leabharlainne Dhún na nGall, 2011.  4lth.

Saor in aisce

 

Polaitíocht

MULHOLLAND, Joe

2011 MacGill Summer School and Arts Week: Transforming Ireland 2011-2016 – The First Hundred Days, The Next Five Years Sunday July 24th – Friday July 29th

Dún na nGall: Scoil Samhraidh Mhic Goill, 2011.  28lth.

Saor in aisce

 

 

Oideachas

CAVANAGH, Dermot

RTC to LYIT: Forty Years A-Growing: The Story of an Irish Higher Education Institution 1971-2011

Leitir Ceanainn: Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn, 2011.  190lth.

€10.00

 

CURRAN, Neil

“Support for new teachers”

in ASTIR, Imleabhar 30, Uimhir 3, Bealtaine 2012.  lth.36-7

Bealtaine:ASTI, 2012.

07906560                    Saor in aisce

 

Riarachán Poiblí / Oibreacha Poiblí

Comhairle Contae Dhún na nGall

Making the Future Happen: Addressing the Unemployment Challenge in Donegal

Dún na nGall: Comhairle Contae Dhún na nGall, 2010.  35lth.

Saor in aisce

 

Comhairle Contae Dhún na nGall

Scéim Údaráis Áitiúla Dhun na nGall 2010-2013 faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003:

Leifear: Comhairle Contae Dhún na nGall, 2011.  20lth.

Saor in aisce

 

Seirbhísí Cultúrtha Chomhairle Contae Dhún na nGall

Donegal County Council Cultural Services Division Annual Review 2010

Leitir Ceanainn: Seirbhísí Cultúrtha Chomhairle Contae Dhún na nGall, 2011.  58lth.

Saor in aisce

 

LANE, Ann

By the Way: A Selection of Public Art in Ireland

Baile Átha Cliath: Wordwell Ltd., 2010.  359lth.

9781905569441          €29.50

 

Seirbhís Náisiúnta Páirceanna agus Fiadhúlra

Limistéir Speisialta Chosanta

Baile Átha Cliath: Seirbhís Náisiúnta Páirceanna agus Fiadhúlra, 2010.

(Léarscáileanna agus Duilleoga Eolais)

Saor in aisce

  

Béaloideas

CALDWELL, Conor Thomas

“’Banished to the Barn’ – John Doherty and Bonnie Kate”

in Ulster Folklife, Imleabhar 54, 2011.  lth.27- 44

Ard Mhic Nasca, Co. an Dúin: Daoniarsmalann agus Iarsmalann Iompair Uladh, 2011.

00827347                    £7.00

 

GAILEY, Alan

“Irish Mummers’ Play Texts: Their content and development – Part 2”

in Ulster Folklife, Imleabhar 54, 2011.  lth.1- 26

Ard Mhic Nasca, Co. an Dúin: Daoniarsmalann agus Iarsmalann Iompair Uladh, 2011.

00827347                    £7.00

 

GALLAGHER, Michael

Remedies and Cures of Bygone Era

Dún na nGall: Michael Gallagher, 2012.  64lth.

€12.99

 

O’KEEFFE, Maurice

Irish Life and Lore Series Master Catalogue: Catalogue of Audio Recordings Volume 1, 1994-2009

Trá Lí: Maurice agus Jane O’Keeffe, 2011.  354lth.

 

O’KEEFFE, Maurice

Irish Life and Lore Series Master Catalogue: Catalogue of Audio Recordings Volume 2, 1994-2009

Trá Lí: Maurice agus Jane O’Keeffe, 2011.  317lth.

 

O’KEEFFE, Maurice

Irish Life and Lore Series: Index to Master Catalogue Volumes 1 and 2, 1994 - 2009

Trá Lí: Maurice agus Jane O’Keeffe, 2011. 

€250.00 (do na trí Imleabhar Chatalóige)

 

 

Gaeilge/Gaeltacht

‘AC FHIONNLAOICH, Seán

Sealóga agus Siosmaid: Gearrscéalta is Dréachtaí

Baile Átha Cliath: Coiscéim, 2011.  206lth.

6660012110308          €10.00

 

MAC CÁRTHAIGH, Críostóir

“Ulster Gaelic Voices, Bailiúchán Wilhelm Doegen 1931, edited by Róise Ní Bhaoill”

in Béaloideas: Iris an Chumainn le Béaloideas Éireann, Iml. 79, 2011.  lth.206-08

Baile Átha Cliath: Béaloideas, 2011.

0332270X                   €35.00

 

MAC PÓILIN, Aodán et al (eds.)

Bás in Éirinn: May You Die in Ireland

Béal Feirste: Iontaobhas Ultach, 2011.  164lth.

9780955508127          €10.00

 

Ní DHUIBHNE. Éilís

“Ní hAnsa: Éilís Ní Dhuibhne faoi agallamh ag Aifric Mac Aodha”

in Comhar, Lúnasa 2011, Imleabhar 71, Uimhir 8.  lth.18-20

Baile Átha Cliath: Comhar Teoranta, 2011.

00102369                    €4.00

 

Ní GHALLCHOBHAIR, Eithne

Tomás na hOrdóige

Clár Chlainne Mhuiris: Cló Mhaigh Eo, 2009.  64lth.

9781899922543          €8.00

 

Ní MHONACHÁIN, Brighid et al

Go Dtí an Lá Bán

Gaoth Dobhair: Eabhloid, 2012.  112lth.

9780956501622          €10.00

 

NIC CONGÁIL, Ríona

“An Lucht Fileata”

in Comhar, Meán Fómhair 2010, Imleabhar 70, Uimhir 9.  lth.13-15

Baile Átha Cliath: Comhar Teoranta, 2011.

00102369                    €4.00

 

NIC GIOLLA BHRIGHDE, Ailbhe

Cócó an Colgán Cairdiúil

An Spidéal, Co. na Gaillimhe: Futa Fata, 2010. 

9781906907204          €9.95

 

Ó BAOIGHILL, Pádraig

“Sracfhéachaint ar Chaninteoirí Dúchais Ard Mhacha”

in Seanchas Ard Mhacha Journal of the Armagh Diocesan Historical Society, Iml. 23, Uimh. 2, 2011.  lth.156-78

Muineachán: R&S Printers, 2011.

0951149024                €63.34

 

Ó GEALBHÁIN, Rónán

“Néillidh Boyle: A Feeling in the Blood, Traditional Fiddle Music from Donegal

in Béaloideas: Iris an Chumainn le Béaloideas Éireann, Iml. 79, 2011.  lth.187-89

Baile Átha Cliath: Béaloideas, 2011.

0332270X                   €35.00

 

O’REILLY, Avril

Sióg sa Teach

North Carolina, Na Stáit Aontaithe: lulu.com, 2010.  32lth.

9781445204048          €15.99

 

Ó SEARCAIGH, Cathal

Pianó Mhín na bPréachán

Conamara: Cló Iar-Chonnacth, 2011.  100lth.

9781905560752          €8.00

 

PARKINSON, Siobhan

Maitríóisce

Baile Átha Cliath: Cois Life Teoranta, 2011.  192lth.

9781907494161          €10.25

 

 

Cócaireacht

GALLAGHER, Conrad

In Three Easy Steps: Fabulous Food without the Fuss

Londain: Kyle, 2011.  156lth.

9780857830197          €9.26

 

 

Ealaín agus Ailtireacht

BEATTIE, Seán

“Albert Power: Man of Granite”

in Due North: The Magazine of the Federation for Ulster Local Studies, Iml. 2, Eagrán 5, Fómhar/Geimhreadh 2011.  lth.29-30

Dún Phádraig: Due North, 2011.

17415942                    €4.50

 

KELLY, Noel et al (eds.)

Creative Ireland: the Visual Arts. Contemporary Irish Visual Art 2000-2011

Baile Átha Cliath: Visual ArtsIreland, 2011.  218lth.

9781907683114          €25.00

(Saothar péintéala le hEamon O’Kane)

 

KENNY, Colm

“The Art Value of Architectural Heritage”

in Heritage Outlook: The Magazine of the Heritage Council, Winter 2010/Spring 2011.  lth.28-31

Kilkenny: Heritage Council, 2011.

13939777                    Saor in aisce

(Eaglais an Chraoslaigh le Liam McCormack)

 

MULCAHY, John

“Lost to Castletown”

in Irish Arts Review, Iml. 29, Eagrán 2, Samhradh 2012.  lth.98-103

Baile Átha Cliath: Irish Arts Review, 2012.

9771649217104          €10.00

 

Ó DOCHARTAIGH, Seoirse

Óiche go Maidin – Dusk till Dawn: A Seoirse Ó Dochartaigh Postcard Book

Dún na nGall: Seoirse Ó Dochartaigh, 2012.  24lth.

9780955955037          €14.99

 

O’KANE BOAL, Marianne

“A Riddle Well Solved”

in Perspective, Iml. 21, Uimh. 1, Ean/Feabhra 2012.  lth.46-53

Béal Feirste:UlsterJournals, 2012.

09672176

 

O’KANE BOAL, Marianne

“An Gaelaras”

 in The Visual Artists’ News Sheet, Eagrán 2, Márta-Aibreán 2012.   lth.17

Baile Átha Cliath: Visual ArtsIreland, 2012.

(Déanann an t-údar plé ar acmhainní ealaíne Gaeilge i dTuaisceart Éireann.)

 

O’KANE BOAL, Marianne

“Arts Overview – A preview of forthcoming exhibitions inNorthern Ireland”

in Perspective, 2012.

Béal Feirste: UlsterJournals, 2012.

(Cuireann an t-údar alt isteach darna achan mhí)

 

O’KANE BOAL, Marianne

“Bridging the Gap”

in Perspective, Iml. 20, Uimh. 5, M Fómhair/D Fómhair 2011.  lth.32-5

Béal Feirste:UlsterJournals, 2011.

09672176

 

O’KANE BOAL, Marianne

“Curating in a New Light”

in The Visual Artists’ News Sheet, Eagrán 2, Márta-Aibreán 2012.  lth.32

Baile Átha Cliath: Visual ArtsIreland, 2012.

(Déanann an t-údar cur síos ar hobair choimeádaíochta ar Bhailiúchán Ealíne Chomhairle Contae Loch Garman).

 

O’KANE BOAL, Marianne

“Curator’s Choice: A material world”

in Irish Arts Review, Iml. 28, Eagrán 4, Geimhreadh 2011.  lth.160

Baile Átha Cliath: Irish Arts Review, 2011.

9771649217104          €10.00

(Roghnaíonn an t-údar Still Life le Mary Ruth Walsh ó bhailiúchán ealaíne Chomhairle Contae Loch Garman)

 

O’KANE BOAL, Marianne

“Double Vision: Young Curators”

in The Visual Artists’ News Sheet, Eagrán 4, Iúil-Lúnasa 2012.

Baile Átha Cliath: Visual ArtsIreland, 2012.

(Alt curtha chuig an fhoilsitheoir)

 

O’KANE BOAL, Marianne

“Form following function at Titanic Belfast”

in Architecture Ireland: Journal of the Royal Institute of the Architects of Ireland,

Uimh. 261, 2012.  lth.34-5

Baile Átha Cliath: RIAI, 2012.

16495152

 

O’KANE BOAL, Marianne

“Inis Mhic an Doirn/RutlandIsland”

in Living Design, Iml. 5, Uimh. 1, An tEarrach 2012.  lth.50-7

Béal Feirste:UlsterJournals, 2012.

 

O’KANE BOAL, Marianne

“King of the Castle”

in Perspective, Iml. 20, Uimh. 6, Samhain/Nollaig 2011.  lth.52-7

Béal Feirste:UlsterJournals, 2011.

09672176

 

O’KANE BOAL, Marianne

“King of the Tides”

in Irish Arts Review, Iml. 29, Eagrán 1, An tEarrach 2012.  lth.58-9

Baile Átha Cliath: Irish Arts Review, 2012.

9771649217104          €10.00

 

O’KANE BOAL, Marianne

King of the Tides

Béal Feirste:BelfastHarbour, 2012.

(Taispeántas catalóige á choimeád ag an údar)

 

O’KANE BOAL, Marianne

“New Context: Interview with Johan Lundh and Aileen Burns”

in The Visual Artists’ News Sheet, Eagrán 1, Eanáir-Feabhra 2012.  lth.19

Baile Átha Cliath: Visual ArtsIreland, 2012.

 

O’KANE BOAL, Marianne

“Léirmheas: A Space for Learning, ed. Rachel McAree”

in Perspective, Iml. 21, Uimh. 2, Márta/Aibreán 2012.  lth.92-3

Béal Feirste:UlsterJournals, 2012.

09672176

 

O’KANE BOAL, Marianne

“Review: Hokusai by Matthi Forrer”

in Living Design, Iml. 4, Uimh. 2, Fómhar 2011.  lth.90-1

Béal Feirste:UlsterJournals, 2011.

 

O’KANE BOAL, Marianne

“Léirmheas: Rafael Vinoly Architects by Philip Jodidio”

in Perspective, Iml. 21, Uimh. 3, Márta/Meitheamh 2012.  lth.64-5

Béal Feirste:UlsterJournals, 2012.

09672176

 

O’KANE BOAL, Marianne

“Texts on Frank McKelvey RHA, RUA (1895-1974), J.W. Carey RUA, (1859-1937) and Charles McCauley RUA, ARCA (1910-1999)”

in James Adams & Sons: Important Irish Art Sale.  lth.22-33

Baile Átha Cliath: James Adams & Sons Ltd., Bealtaine 2012.

 

O’KANE BOAL, Marianne

“TitanicBelfast”

in Irish Arts Review, Iml. 29, Eagrán 2, Samhradh 2012.  lth.120-23

Baile Átha Cliath: Irish Arts Review, 2012.

9771649217104          €10.00

 

POLLARD, Carole

Liam McCormick: Seven Donegal Churches

Cionn tSáile: Gandon Editions, 2011. 

9780948037955          €33.00

(8 leabhrán aonaracha)

 

QUIGLEY, John

Eventide: The Celtic Art of John Quigley

Inis Eoghain: Ard Rua Press, 2011.  62lth.

9780615536668          €10.00

 

 

Ceol

MAC AOIDH, Caoimhín and Jack Schroevers

From Dunkeld to Dunkineely: The Highlands and Strathspeys of Donegal

Béal Átha Seanaigh: CEO Teo, 2011.  239lth.

9780955903106          €25.00

 

Spórt

BOGUE, Declan

This Is Our Year: A Season on the inside of a Football Championship

Bré, Co. Chill Mhantáin: Ballpoint Press, 2011.  280lth.

9780955029851          €14.99

 

BYRNE, Peter

Green Is the Colour: The Story of Irish Football

Londain: Andre Deutsch Ltd., 2012.  288lth.

9780233003573          €20.00

 

CRANFORDAthletic Club

Cranford Athletic Club: Fifty Years and Still Running

Dún na nGall:CranfordAthletic Club, 2012.

€10.00

 

CRONIN, Mike et al

The GAA: County by County

Corcaigh: The Collins Press, 2011.  432lth.

9781848891289          €29.99

 

CULLY, Claire

The Story of the North West Golf Club 1891 – 2011

Bun Cranncha:North WestGolf Club, 2011.  114lth.

9780957043602          €20.00

 

HENDROFF, Adrian

Donegal, Sligo & Leitrim: A Walking Guide

Corcaigh: The Collins Press, 2012.  160lth.

9781848891395          €16.65

 

KELLY, Richie

Sporting Greats of the North West

Doire: Guildhall Press, 2011.  243lth.

9781906271442          €15.00

 

KENNEDY, BRIAN

Just Follow the Floodlights!: The Complete Guide to League ofIrelandFootball

Baile Átha Cliath: The Liffey Press, 2011.  310lth.

9781908308030          €19.95

 

O’CALLAGHAN, Bernie

Footsteps in the Sands of Time: The Story of Donegal Athletics 1969 to 2009 Volume1

Dún na nGall: Bernie O’Callaghan, 2011.  531lth.

€40.00

 

RYAN, Seán

The Official Book of the FAI Cup

Baile Átha Cliath: Liberties Press, 2011.  437lth.

9781907593338          €20.00

 

SHEEPHAVEN Sub Aqua Club

“Donegal Association search and recovery presentation – 25th March 2012”

in SubSea, Uimh. 143, Samhradh 2012.  lth.38-9

Dún Laoghaire: Irish Underwater Council, 2012.

0791475X                   €4.00

 

 

Litríocht agus Léirmheastóireacht 

BLAIR, Raymond

The Best of Frances Browne: Poems, Stories and Essays by the Blind Genius of Stranolar

Léim an Mhadaidh: Rathmore Books, 2012.  172lth.

9780957180208          €12.00

 

De ORNELLAS, Kevin

“Ibsen’s seminal influence on an Irish playwright: An interview with Frank McGuinness”

in Irish Studies Review, Iml. 20, Uimh.1, Feabhra 2012.  lth.77-84

Abingdon, Oxfordshire: Routledge Journals, 2012.

09670882                    €94.00

 

DEANE, Ciarán

“Brian Friel’s Translations: The origins of a cultural experiment”

in Field Day Review, 5, 2009.  lth.7-47

9780946755455          €35.00

 

Ó SEARCAIGH, Cathal et al (eds.)

Duillí Éireann: Duillí Éireann, Imleabhar 6, Uimhir 1

Béal Feirste: Duillí Éireann, 2011.  222lth.

9780956104670          €14.00

 

Ó SEARCAIGH, Cathal et al (eds.)

Duillí Éireann: Duillí Éireann, Imleabhar 6, Uimhir 2

Béal Feirste: Duillí Éireann, 2012.  150lth.

9780956104687          €14.00

 

PRICE, Graham

“An accurate description of what has never occurred: Brian Friel’s Faith Healer and Wildean intertextuality”

in Irish University Review: A Journal of Irish Studies, Imleabhar 41, Uimhr 2, Fómhar/Geimhreadh 2011.  lth.93-111

Baile Átha Cliath:IrishUniversityReview, 2011.

00211427                    €12.00

 

 

Filíocht

AGEE, Chris

The New North: Contemporary Poetry from Northern Ireland

Londain: Salt Publishing, 2011.  247lth.

9781907773037          €9.26

(Rogha filíochta le Cathal Ó Searcaigh)

 

BONNER, Eamonn

NWW North West Words Arts Magazine: Summer 2011

Baile na nGallóglach: Tirconaill Tribune, 2011.

Saor in aisce

 

BONNER, Eamonn

NWW North West Words Arts Magazine: Winter 2011

Baile na nGallóglach: Tirconaill Tribune, 2011.  16lth.

Saor in aisce

 

BONNER, Eamonn

NWW North West Words Arts Magazine: Spring 2012

Baile na nGallóglach: Tirconaill Tribune, 2012.  19lth.

Saor in aisce

 

BORLAND, Olive

Whispers of Love 4: Poems and Prayers

Leitir Ceanainn: Impacto Print, 2012.  136lth.

€10.00

 

CANNON, Moya

Hands

Manchain: Carcanet Press, 2011.  63lth.

9781847771421          €12.00

 

CANNON, Moya

“Keats Lives on the Amtrak”

in Poetry Ireland Review, Eagrán 106, Aibreán 2012.  lth.96-7

Baile Átha Cliath: Éigse Éireann, 2012.

9781902121444          €9.99

 

CANNON, Moya

“Clean Technology”

in Poetry Ireland Review, Eagrán 106, Aibreán 2012.  lth.98

Baile Átha Cliath: Éigse Éireann, 2012.

9781902121444          €9.99

 

DEPPE, Annie

Wren Cantata

Cill Charthaigh:SummerPalacePress, 2009.  64lth.

9780956099556          €10.00

 

DOHERTY, Patricia

Rhyming Facts and Fiction: Fairy Tales Facts and Fiction Volume Three

CluainMaine, Co. Dhún na nGall: Patricia Doherty, 2011.  162lth.

€10.00

 

DUFFY, Breege

Sunset in Donegal

Leitir Ceanainn: Browne Printers, 2011.  62lth.

9780955656774          €8.00

 

GALLINAGH, Frank and Kathleen

Reminiscing by an Irish Fireside: From These Towns They Call ‘The Twins’

Baile Átha Cliath: Original Writing, 2011.  130lth.

9781908477682          €13.99

 

HAYDEN, Seamus

Reflections

Ardara: Black Lion Books, 2012.  56lth.

9780953937240          €20.00

 

HINES, Deirdre Ann

The Language of Coats

Baile Átha Cliath: NewIslandBooks, 2012.  64lth.

9781848401655          €10.00

 

JOHNSTON, Ethna

All Lir’s Children

Dún na nGall: Tir na Hoige Press, 2011.  60lth.

9780956763204          €6.00  

 

MAC A’ BHAIRD, Proinsias

“Amach”

in Comhar, Deireadh Fómhair 2011, Imleabhar 71, Uimhir 10.  lth.9

Baile Átha Cliath: Comhar Teoranta, 2011.

00102369                    €4.00

 

MAC A’ BHAIRD, Proinsias

“Grág”

in Comhar, Iúil 2011, Imleabhar 71, Uimhir 7.  lth.17

Baile Átha Cliath: Comhar Teoranta, 2011.

00102369                    €4.00

 

MAC A’ BHAIRD, Proinsias

“Driogadh”

in Comhar, Meán Fómhair 2010, Imleabhar 70, Uimhir 9.  lth.18

Baile Átha Cliath: Comhar Teoranta, 2010.

00102369                    €4.00

 

MAC A’ BHAIRD, Proinsias

“Timire Teallaigh”

in Comhar, Meán Fómhair 2010, Imleabhar 70, Uimhir 9.  lth.18

Baile Átha Cliath: Comhar Teoranta, 2010.

00102369                    €4.00

 

McGLYNN, Celine

Forged in the Stars

Cill Charthaigh:SummerPalacePress, 2011.  64lth.

9781905989386          €10.00

 

Ní GHALLCHÓIR, Colette

“An Fidleoir”

in Duillí Éireann: Duillí Éireann, Imleabhar 6, Uimhir 2.  lth.117

Béal Feirste: Duillí Éireann, 2012.

9780956104687          €14.00

 

 Ó DUBHCHON, Seán

“Deora Dhún na nGall”

in Comhar, Meán Fómhair 2010, Imleabhar 70, Uimhir 9.  lth.20

Baile Átha Cliath: Comhar Teoranta, 2010.

00102369                    €4.00

 

Ó SEARCAIGH, Cathal

“Dhá Dhán”

Duillí Éireann: Duillí Éireann, Imleabhar 6, Uimhir 1.  lth.197-99

Béal Feirste: Duillí Éireann, 2011. 

9780956104670          €14.00

 

Ó SEARCAIGH, Cathal

“Ceannlínte”

in Duillí Éireann: Duillí Éireann, Imleabhar 6, Uimhir 2.  lth.111

Béal Feirste: Duillí Éireann, 2012.

9780956104687          €14.00

 

Ó SEARCAIGH, Cathal

“Dócchas na Féile Eoin”

in Duillí Éireann: Duillí Éireann, Imleabhar 6, Uimhir 2.  lth.108

Béal Feirste: Duillí Éireann, 2012.

9780956104687          €14.00

 

Ó SEARCAIGH, Cathal

“Duitse a d’Imigh”

in Duillí Éireann: Duillí Éireann, Imleabhar 6, Uimhir 2.  lth.113

Béal Feirste: Duillí Éireann, 2012.

9780956104687          €14.00

 

Ó SEARCAIGH, Cathal

“Mac Liammóir iMorocco”

in Comhar, Lúnasa 2011, Imleabhar 71, Uimhir 8.  lth.17

Baile Átha Cliath: Comhar Teoranta, 2011.

00102369                    €4.00

 

Ó SEARCAIGH, Cathal

“Mac Liammóir i Maracó”

in Duillí Éireann: Duillí Éireann, Imleabhar 6, Uimhir 2.  lth.109

Béal Feirste: Duillí Éireann, 2012.

9780956104687          €14.00

 

Ó SEARCAIGH, Cathal

“Ovid Ag Cáineadh na Mná a d’Fheall Air”

in Comhar, Lúnasa 2011, Imleabhar 71, Uimhir 8.  lth.16

Baile Átha Cliath: Comhar Teoranta, 2011.

00102369                    €4.00

 

Ó SEARCAIGH, Cathal

“Sceitse”

in Duillí Éireann: Duillí Éireann, Imleabhar 6, Uimhir 2.  lth.110

Béal Feirste: Duillí Éireann, 2012.

9780956104687          €14.00

 

Ó SEARCAIGH, Cathal

“1963: Buachaill ar a chéad bhod”

in Duillí Éireann: Duillí Éireann, Imleabhar 6, Uimhir 2.  lth.112

Béal Feirste: Duillí Éireann, 2012.

9780956104687          €14.00

 

SWEENEY, Matthew

“Domestic”

in Poetry Ireland Review, Eagrán 106, April 2012.  lth.31

Baile Átha Cliath: Éigse Éireann, 2012.

9781902121444          €9.99

 

SWEENEY, Matthew

“Lunch in Alfama”

in Poetry Ireland Review, Eagrán 106, April 2012.  lth.32

Baile Átha Cliath: Éigse Éireann, 2012.

9781902121444          €9.99

 

VARIOUS

Lost Poems, Lost Places

Bun an Phobail: Ionad Acmhainne Teaghlaigh Bhun an Phobail, 2010.  lth.42

€5.00

(Dánta scríofa ag daltaí Rang 5, agus a gcúntóirí fásta, i Scoil Eoghain)

 

WREN, Máire

Ó Bhile go Bile

Baile Átha Cliath: Coiscéim, 2011.  41lth.

6660012110674          €8.00

 

WREN, Máire

“Oíche Fhéil’ Eoin”

in Duillí Éireann: Duillí Éireann, Imleabhar 6, Uimhir 2.  lth.115

Béal Feirste: Duillí Éireann, 2012.

9780956104687          €14.00

 

WREN, Máire

“Slán le Doire Bheatha”

in Duillí Éireann: Duillí Éireann, Imleabhar 6, Uimhir 2.  lth.114

Béal Feirste: Duillí Éireann, 2012.

9780956104687          €14.00

 

WREN, Máire

“Tobar”

in Duillí Éireann: Duillí Éireann, Imleabhar 6, Uimhir 2.  lth.116

Béal Feirste: Duillí Éireann, 2012.

9780956104687          €14.00

 

 

Úrscéalta 

BURKITT, Lisa

The Memory of Scent

Baile Átha Cliath: The History Press Ltd., 2012.  240lth.

9781848401426          £12.99

 

CHARLES, Paul

The Last Dance

Baile Átha Cliath: NewIsland, 2012.  392lth.

9781848401426          €14.99

 

FITZGERALD, Carol

Sometimes It Just Happens

Baile Átha Cliath: Shackleton Publishing, 2011.  226lth.

9781908417145          €9.99

 

GALLEN, Jeanette

Life Be Golden

Droichead Átha, Co. Lú: Choice Publishing & Book Services Ltd., 2011.  272lth.

9781907107672          €14.00

 

GREENLEAF, J. A.

Sudden Light

Nebraska,U.S.A.: Swordpoint Intercontinental Ltd., 2011.  310lth.

9780615447957          €15.00

 

Mc GILLOWAY, Brian

The Nameless Dead

London: Macmillan, 2012.  304lth.

9781447207825          €15.00

 

Mc NEIL, Gabriel

The Pipes are Calling

Londain: New Generation Publishing, 2010.  235lth.

9781907461934          €11.00

 

Coláiste na Maoile Rua

Mulroy’s Ministry of Words

Baile na nGallóglach: Coláiste na Maoile Rua, 2012.  (Leabhrán)

Saor in aisce

 

Coláiste na Maoile Rua

The Battle of the Somme 1916

Baile na nGallóglach:Coláiste na Maoile Rua, 2011.  29lth.

€8.00

 

 

Litríocht don aos óg

CARR, Garrett

Deep Deep Down

Londain: Simon and Schuster, 2011.  267lth.

9781847386007          €8.55

 

KIDS’ Own Publishing Partnership

Ag Obair le Chéile

Sligeach: Kids’ Own Publishing Partnership, 2011.  24p

9781902432625

Saor in aisce

(Leabhar cruthaithe ag páistí óga agus a dtuismitheoirí mar chuid den chlár ‘scéalta páipéir’ le Seirbhíse Leabharlainne Chontae Dhún na nGall)

 

Mac CONLUAIN, Seaghán

An Cluiche Deireanach Iomána i lár Thiobraid Árann

Droichead Átha: Choice Publishing, 2011.  140lth.

9781907107771          €15.00

 

RINGLAND, Colleen

Errigal: Search for the Blue Stone

Tuaisceart Éireann: Little Acorn Press, 2011.  166lth.

9780956890009          €6.99

(arna eagrú ag Ruth Carr)

 

 

Seandálaíocht

DOWNEY, Liam et al

“Archaeological alignments – stone rows”

in Archaeology Ireland, Imleabhar 25, Uimh. 2, Eagrán Uimh. 96, Samhradh 2011.  lth.32-5

Baile Átha Cliath: Archaeology Ireland Ltd., 2011.

9770790892024          €6.25

 

 

Beathaisnéis agus Dírbheathaisnéis

CASEY, Brian

“Lacking the Common Touch”

in The Irish Literary Supplement: A Review of Irish Books, Iml. 31, Uimh. 1, Fómhar 2011.  lth.24

Wading River, NY: Irish Literary Supplement, 2011.  lth.28

07333390

(Léirmheas ar Virtues of a Wicked Earl: The Life and Legend of William Sydney Clements, Third Earl of Leitrim 1806-78 le A.LTH.W. Malcomson)

 

ELLIOTT, Joy

Derby to Donegal - By Design: Colour and Fashion in my Life

Baile Átha Cliath: Louis Hemmings, 2011.  55lth.

€6.99

 

FITZPATRICK, Maurice

The Boys of St Columb’s

Baile Átha Cliath: The Liffey Press, 2010.  228lth.

9781905785773          £16.10

 

GREEN, Hugh

Hugh Green: The Story of an Irish Emigrant Who Never Left Home

Nua-Shéalainn: Printlink, 2011.  213lth.

9780473197407          €15.00

 

Mc GINLEY, Patrick

That Unearthly Valley: A Donegal Childhood

Baile Átha Cliath: NewIsland, 2011.  307lth.

9781848401198          €14.99

 

MEEHAN, Cary (ed.)

The Story of Davey Hay

Dún na nGall: Dunfanaghy Workhouse, 2012.

€5.95

 

MEEHAN, Helen

“Cahir Healy, M.LTH. 1877-1970”

in Dearcadh: The Ardara View 2011-2012.  lth.116- 20

Ard an Rátha: Bord Eagarthóireachta Dearcadh, 2011. 

€8.00

 

Ó SEARCAIGH, Cathal

“The View from the Glen”

in Duillí Éireann: Duillí Éireann, Imleabhar 6, Uimhir 1.  lth.175-80

Béal Feirste: Duillí Éireann, 2011.  222lth.

9780956104670          €14.00

 

SHORTT, Frank

Abuse of Power: A Memoir

Dún na nGall: Shortt Forefathers Publishing, 2012.  197lth.

9780957258501          €14.95

 

 

Stair Chlainne / Ginealas

CARTER, A. Kay

Maria Gallaher: Her Short Life and Her Children’s Stories

Paraparaumu, Nua-Shéalainn: A Champion Associates Publication, 2011.  160lth.

9780987653802          €30.00

 

GILLESPIE, Fergus

“Ó Clėrigh and O’Cleary”

in Irish Roots, Eagrán Uimh. 78, 2011.  lth.30

Baile Coimín, Co. Chill Mhantáin: Irish Roots, 2011.

07916329                    €4.50

 

HILLAN, Sophia

May, Lou & Cass: Jane Austen’s Nieces in Ireland

Béal Feirste: Blackstaff Press, 2011.  294lth.          

9780856408687          €18.99

 

FITZSIMONS, Fiona

“Bram Stoker’s Irish ancestry traced back to 11th century”

in Irish Roots, Eagrán Uimh. 82, 2012.  lth.20-1

Baile Coimín, Co. Chill Mhantáin: Irish Roots, 2012.

07916329                    €4.50

 

 

Treoracha agus Léarscáileanna do Thurasóirí

Co. Dhún na nGall

Sites and Locations in Donegal Town Ireland

Dún na nGall:Co.Dhún na nGall, 2011.  32lth.

Saor in aisce

 

TRAYNOR, Patrick (ed.)

Discover Donegal 2012

Croithlí: Éireann Beo Teoranta, 2012.

Saor in aisce

 

 

Stair Áitiúil / Dinnseanchas / Logainmneacha

AALEN, F.H.A. et al (eds.)

Atlas of the Rural Irish Landscape: Revised and Expanded Second Edition

Corcaigh:CorkUniversityPress, 2010.  360lth.

9781859184592          €59.00

 

ATHERTON, David

“LaTrinidadValencera: The discovery and excavation of a Spanish Armada vessel in Kinnagoe Bay, Co. Donegal.”

in Due North: The Magazine of the Federation for Ulster Local Studies, Iml. 2, Eagrán 5, Autumn/Winter 2011.  lth.5-14

Dún Pádraig: Due North, 2011.

17415942                    €4.50

 

BEATTIE, Seán (ed.)

Donegal Annual - Bliainiris Dhún na nGall Uimh. 63, 2011

Leitir Ceanainn: Browne Printers Ltd., 2011.  212lth.

9770416277006          €25.00

 

BEATTIE, Seán et al (eds.)

Donegal Annual - Bliainiris Dhún na nGall: The First Seven Years 1947 – 1953

Leitir Ceanainn: Browne Printers Ltd., 2011.  538lth.

9780956322746          €35.00 

 

BEGLEY, Anthony

Ballyshannon Genealogy and History

Béal Átha Seanaidh: Carrickboy Publishing, 2011.  500lth.

9780956322739          €25.00

 

CAMPBELL, Dónal

Inishowen Annual 2012

Bun Cranncha: Inishowen Annual, 2012.  96lth.

€15.00

 

CARR, Patricia

Fanad: Old Friends, New Neighbours

Dún na nGall: Patricia Carr, 2011.  82lth.

€8.00

 

CLOGHER History Group

Clogher Past and Present: A History of the Townland of Clogher, Barnesmore, Co. Donegal

Leitir Ceanainn: The Clogher History Group, 2011.  230lth.

€20.00

 

COOPER, Andrew

Lough Swilly: A Living Landscape

Baile Átha Cliath: Four Courts Press, 2011.  208lth.

9781846823077          €28.50

 

DEENEY, Patricia

The Abbey at Rathmullan

Ráth Maoláin: Cumann Staire Ráth Maoláin, 2011.  64lth.

9780954088859          €12.00

 

DOHERTY, Richard (ed.)

Inch Island in the Siege of Derry

Leitir Ceanainn: Browne Printers, 2011.  32lth.

Saor in aisce

(Foilsithe i gcomhar le Printísigh Dhoire de chuid An Bhaile Nua agus Tionscnamh Forbartha Pobail An Bhaile Nua)

 

GEAGAN, Marc

Dancing by the Sea: A Journey through Time in the Bundoran Area

Bun Dobhráin: Stracomer Press, 2011.  154lth.

9780956884701          €14.99

 

GRANT,Adrian

“Lough Swilly: a living landscape”

in History Ireland, Iml. 19, Uimh. 6, Samhain/Nollaig 2011.  lth.63

Baile Átha Cliath: History Publications Ltd., 2011.

07918224                    €6.70

(Léirmheas ar Lough Swilly: A Living Landscape le hAndrew Cooper (eag.))

 

GREENE, Joe (ed.)

Iris na Rosann: The Rosses Annual 2012

An Clochán Liath: Coiste Iris na Rosann, 2011.  104lth.

€10.00

 

HAMILTON, John

“Inishtrahull: The old and the new”

in Beam: The Journal of the Irish Lighthouse Service, Imleabhar 40, 2011- 2012.  lth.28-30

Dún Laoghaire: Roinn Mara Shoilse na hÉireann, 2012.

03322610                    Saor in aisce

 

HELFERTY, Seamus et al (eds.)

Directory of Irish Archives Fifth Edition

Baile Átha Cliath: Four Courts Press, 2011.  240lth.

9781846822452          €50.00

 

HISTORY Links Project

Them Were the Days

Leifear: History Links Project, 2011.  144lth.

9781906271398          €7.00

 

HUNTER, Robert J.

Strabane Barony during the Ulster Plantation 1607-1641

Béal Feirste:UlsterHistorical Foundation, 2011.  82lth.

9781903688953          €11.00

 

JOHNSTON, Jack (ed.)

The Spark: Border Counties Local History Review Summer 2011, Eagrán 24

Clochar, Co. Thír Eoghain: Jack Johnston, 2011.  40lth.

9781907530180          €4.50

 

KELLEHER, Connie

“TheRutlandIslandWreck”

in Archaeology Ireland, Iml. 25, Uimh. 3, Eagrán Uimh. 97, Fómhar 2011.  lth.38-40

Baile Átha Cliath: ArchaeologyIreland, 2011.

0790892X                   €6.50

 

LANIGAN, Shirley

The 100 Best Gardens in Ireland

Baile Átha Cliath: Liberties Press, 2011.  272lth.

9781907593161          €25.00

 

LYNCH, Jim (ed.)

Letterkenny & District Christmas Annual 30th Edition 2011

Leitir Ceanainn: Ionad Pobail Leitir Ceanainn, 2011.  200lth.

€10.00

 

MARTIN, Donald

Killybegs: Down Memory Lane

Na Cealla Beaga: Donald Martin, 2011.  132lth.

9780957017108          €7.00

 

MEEHAN, Helen

“TheNationalSchoolFolklore Scheme 1937-38”

in Due North: The Magazine of the Federation for Ulster Local Studies, Iml. 2, Eagrán 5, Fómhar/Geimhreadh 2011.  lth.19-23

Dún Pádraig: Due North, 2011.

17415942                    €4.50

 

MEEHAN, Helen

“Lament for the Princes of Tyrone and Tyrconnell – Mac an Bhaird’s Elegy on theUlsterLords”

in Dúiche Néill: Journal of the O’Neill County Historical Society, Uimh. 19, 2011.  lth.66-73

Co.Thír Eoghain: The O’Neill County Historical Society, 2011.

09644970                    €20.00

 

MEEHAN, Helen

“George Montgomery: The First Bishop of the Established Church inDerry”

in The Bann Disc: The Journal of the Coleraine Historical Society, Iml. 17, 2011. 

lth. 79-88

Achadh Dubhthaigh, Cúil Raithin: The Bann Disc, 2011.

13566407                    €7.50

 

NISBET, Jim

Ancient Order of Hibernia Kilmacrennan 503 Division: Minutes of Meetings 11th December 1910 – 9th December 1923 & Membership Lists 1906 – 1917

Dún na nGall: Jim Nisbet, 2010.

Arna dheonú ag an údar

 

Ó DOCHARTAIGH, Seoirse

Inis Eoghan the Island of Eoghan: The Place-Names of Inishowen (Second Edition)

Carn Domhnach, Co. Dhún na nGall: Seoirse Ó Dochartaigh, 2011.  182lth.

9780955955013

Arna dheonú ag an údar

 

Ó DOMHNAILL, Éamonn (ed.)

Dearcadh: The Ardara View 2011- 2012

Ard an Rátha: Bord Eagarthóireachta Dearcadh, 2011.  192lth.

€8.00

 

Ó MUIRÍ, Rėamonn

“The Flight of the Earls: Imeacht na nIarlaí”

in History Ireland, Iml. 19, Uimh. 4, Iúil/Lúnasa 2011.  lth.56-7

Baile Átha Cliath: History Publications Ltd., 2011.

07918224                    €6.70

(Léirmheas ar The Flight of the Earls: Imeacht na nIarlaí le David Finnegan et al)

 

PERKINSON, Charles

“Discovering LaTrinidadValencera”

in Due North: The Magazine of the Federation for Ulster Local Studies, Iml. 2, Eagrán 5, Fómhar/Geimhreadh 2011.  lth.3-4

Dún Pádraig: Due North, 2011.

17415942                    €4.50

 

SILKE, John J.

“Scariffhollis 1650”

in Clogher Record 2011: Journal of the Clogher Historical Society, Vol XX, Uimh. 3, 2011.  lth.491-99

Muineachán: Clogher Historical Society, 2011.

0949012270                €45.00

 

SCOIL Mhín na Manrach

Scoil Mhín na Manrach 1911 – 2011: Ceiliúradh Céad Bliain na Scoile

Dún na nGall: Scoil Mhín na Manrach, 2011.  86lth.

€10.00

 

SHEPPARD, Liz

Space for Nature: The Wildlife Story of a Donegal Farm

Carnowen, Raphoe, Co. Dhún na nGall: Liz Sheppard, 2011.  112lth.

9780957011908          €12.00

 

ST.ERNAN’SN.S.Pupils

Ballintra: Our Local Heritage

Baile an tSratha: Scoil Náisiúnta Naomh Ernan, 2011.

€8.00

 

THE Diamond Writers

Raphoe

Ráth Bhoth: Diamond Writers, 2011.  64lth.

9780953926572          €10.00

 

ULSTERCanadaInitiative

Laurentic Conference & Wreath Laying Ceremony: Souvenir Programme

January 27-28th 2012

Doire:UlsterCanadaInitiative, 2012.  36lth.

Saor in aisce

 

 

Stair Ghinearálta

BARDON, Jonathan

The Plantation of Ulster

Baile Átha Cliath: Gill & Macmillan, 2011.  288lth.

9780717147380          €25.00

 

COLUMB, Frank

The Shooting of More O’Ferrall

Baile Átha Cliath: Brunswick Press Ltd., 2012.  259lth.

9780954370794

Arna dheonú ag an údar

 

COSTELLO, Peter

The Annals of the Four Masters: Irish history, kinship and society in the early 17th century by Bernadette Cunningham, Baile Átha Cliath: Four Courts Press, 2010”

in Irish Studies, Imleabhar 101, Uimh. 401, Earrach 2012.  lth.110-12

Baile Átha Cliath: Irish Studies, 2012.

00393495                    €10.00

 

CROSSMAN, Virginia et al (eds.)

Poverty and Welfare in Ireland 1838-1948

Baile Átha Cliath: Irish Academic Press, 2011.  244lth.

9780716530909          €24.95

(‘Female Cultural Philanthropy: Alice Hart and the Donegal Industrial Fund’ le Seán Beattie)

 

CROWLEY, John et al (eds.)

Atlas of the Great Irish Famine

Corcaigh:CorkUniversityPress, 2012.  728lth.

9781859184790          €59.00

 

CURTIS, L. Perry

The Depiction of Eviction in Ireland 1845 – 1910

Baile Átha Cliath:UniversityCollegeDublinPress, 2011.  386lth.

9781906359584          €30.00

 

FENNELL, James et al

Vanishing Ireland: Recollections of our Changing Times

Baile Átha Cliath: HachetteIreland, 2011.  180lth.

9781444733051          €34.00

 

HORNER, Arnold

“Representing cultural divides inIreland: Some nineteenth - and early twentieth - century mappings of variation in religion and language”

in Irish Geography, Samhain 2010, Imleabhar 43, Uimhir 3.  lth.233-47

Oxon, Ríocht Aontaithe: Routledge, 2011.

00750778                    €346.94

 

McMAHON, Sean

Battles Fought on Irish Soil: A Complete Account

Baile Átha Cliath: Londubh Books, 2010.  224lth.

9781907535031          €14.99

 

Ó MURAÍLE, Nollaig

The Annals of the Four Masters: Irish History, Kingship and Society in the Early Seventeenth Century by Bernadette Cunningham”

in Irish Historical Studies, Iml. XXXVII, Uimh. 148, Samhain 2011.  lth.625-26

Béal Feirste: Irish Historical Studies, 2011.

00211214                    €156.00

 

ROYLE, Stephen

Troubled Waters: A Social and Cultural History of Ireland’s Sea Fisheries by Jim MacLaughlin”

in Irish Historical Studies, Iml. XXXVII, Uimh. 148, Samhain 2011.  lth.627-28

Béal Feirste: Irish Historical Studies, 2011.

00211214                    €156.00

 

SCHOT, Roseanne et al (eds.)

Landscapes of Cult and Kingship

Baile Átha Cliath: Four Courts Press, 2011.  322lth.

9781846822193          €53.50

(“Three ‘royal sites’ in Co. Donegal” le Brian Lacey)

 

WILLIAMS, Andrew

“TheUlsterArmy of the Confederate Catholics, 1642-49”

in The Irish Sword, Iml. XXVIII, Uimh.111, Samhradh 2011.  lth.25-42

Baile Átha Cliath: The Irish Sword, 2011.

00211389                    €68.10

 

 

Closamhairc / Fís

CD

BOYLE, Hughie & Kathleen

Back to Donegal

An Bhráid, Co. Dhún na nGall: Stiúideo na Mara, 2011.

€15.00

 

CEOL Cheann Dubhrann

Coel Cheann Dubhrann: Coel & Amhráin Rann na Feirste

Rann na Feirste: Ceol Cheann Dubhrann, 2009.

€10.00

 

CRAIG, David

It’s Good to See You

Bealach Féich: Valley Studios, 2011.

€15.99

 

DOHERTY, Patricia

Fergus the Fairy: Fairy Tales by Patricia Doherty

CluainMaine, Co. Dhún na nGall: Patricia Doherty, 2011.

€12.00

 

DUNE Collective

Dune Collective

Cionn Locha, Co. Liatroma: Edenvella Studios, 2011.

€10.00

 

FRIEL, John and Sinead

“The Town I Will Never Forget”: A Tribute from John & Sinead Friel

Leitir Ceanainn: John Friel, 2011.

€10.99

 

GLACKIN, Pauline

The Rose

Dún na nGall: Stiúideo na gCruach Gorm, 2011.

Deonta

 

HARLEY, Connie

The Holy Rosary: St. Eunan’s Cathedral

An Clochán Liath: G.R.H. Records, 2011.

€15.00

 

HARTE, Patsy

How Green Are the Valleys

Ard an Rátha: Bridge Studios, 2011.

€12.00

 

Mac NIOCAILL, Pádraig

Mo Churachín

Baile Átha Cliath:Gael Linn, 2011.

€11.00

 

Mc BRIDE, Dymphna and Eddie Gallagher

Tíirconaíll Country

Bealach Féich: Valley Studios, 2011.

€14.99

 

Mc LEAN, Hugh

Another Boy Racer

Fathain, Co. Dhún na nGall: Church Brae Studios, 2011.

€14.99

 

Mc LEAN, Pat

The Irish Rover: A Collection of Ireland’s Favourite Songs and Ballads

Bealach Féich: Valley Studios, 2011.

€10.00

 

Mc MONAGLE, Hugh

Inishowen

Muineachán: Intersound Distribution Ltd., 2011.

€11.99

 

Ní DHOMHNAILL, Tríona et al

T With the Maggies

Dún na nGall: T.W.M. Music, 2010.

€14.99

 

O’DONNELL, Daniel

Moon Over Ireland

Baile Átha Cliath: Rosette Records, 2011.

€14.99

 

O’NEILL, Margaret

Fantasy, Fun, Faith and Favourites: The Many Faces of Margaret O’Neill

Bealach Féich: Valley Studios, 2010.

€10.00

 

ÓRÓ na Casaidigh

Irish Childhood Songs

Baile Átha Cliath:Gael Linn, 2010.

€14.99

(Atheisiúint d’albam 1997)

 

SHEEVÓN

Timeless: Sheevón Live

Duisburg, An Ghearmáin: Errigal Records, 2011.

€10.00

 

SMYTH, Shane

Home from the Sea: The Story of Bundoran Lifeboat

Dún na nGall: Shane Smyth, 2012.

Saor in aisce

 

VARIOUS Artists

Harps of Donegal

Bealach Féich: Valley Studios, 2011.

€10.00

 

 

DVD

CAVANAGH, Michael

My Work & My Music

Béal Feirste: Fairgreen Publications, 2011.

€15.00

 

GALLEN, Conal

Ya Have to Laugh

Bealach Féich: Little Round Records Ltd., 2010.

€19.99

 

KILLYGORDON Vintage Rally

Killygordon Vintage Rally & Threshing Day

Garvagh: John Thompson Video Productions, 2010.

€10.00

 

Mc COLLUM, Johnny

The Town We Love So Well: A Journey through the History of Letterkenny

Leitir Ceanainn: Stephen McCollum, 2011.

€10.00

 

Mc CORMACK, Michael (Director)

A Place to Talk and Tell

Leitir Ceanainn: E.B.S.LTH.A., 2010.

Saor in aisce

 

O’DONNELL, Margo

Margo: A Musical Journey

Baile Átha Cliath: Irish Music Licensing Ltd., 2011.

€16.99

 

O’KEEFFE, Maurice

Donegal Heritage: Life and Lore Collection

Dún na nGall: County Donegal Heritage Office, 2011.

Saor in aisce

 

 

Rinneadh gach iarracht an leabharliosta is cuimsithí a chruthú. Mar sin féin, de bharr an oiread ábhair a chuirtear i gcló faoin chontae nó insan chontae, d’fhéadfaí roinnt ábhar gan bheith luaite. Bheadh an t-údar buíoch as aon eolas breise ó léitheoirí i dtaca le foilseacháin 2011 nach bhfuil liostaithe. Cuirfear iad seo san áireamh sa chéad leabharliosta eile. Bheimis buíoch as eolas faoi fhoilseacháin in 2012 fosta. 

Ba mhaith leis an údar buíochas a ghabháil le hUna Matthewson, Oifigeach Foirne Leabharlainne, Frances Crampsie, Oifigeach Foirne Leabharlainne agus Róisin McMonagle, Cúntóir Leabharlainne Sinsearach, as a gcuidiú leis an liosta seo a chur le chéile.

 

 

Íoslódáil Apa phone_img
Stair Áitiúil / Mhuintire Old Map of Donegal

Acmhainní ar líne

Link to Library Online Resources

Resources

Féilire Leabharlainne calendar