Baile » Naisc Thapa » Fá choinne Páistí

Fá choinne páistí

       

Ag úsáid do leabharlainne

Níl a leithéid de rud agus bheith ró-óg le clárú leis an leabharlann.

Má tá tú faoi 18 mbliana d'aois, tá do thuismitheoir nó do chaomhnóir de dhíth leis an fhoirm iarratais a shíniú.

Le seiceáil cá mhéad rud a thig leat a fháil ar iasacht cliceáil anseo.

Sa leabharlann s'agatsa, gheobhaidh tú domhan atá lán d'eachtraíocht, d'fhantaisíocht, de ghreann agus d'uafás fiú. Tá leabhair chairtchláir againn do leanaí agus leabhair luathléitheoireachta do pháistí réamhscoile. Tá leabhair againn ar spórt, ar ríomhairí, ar an nádúr agus ar chúrsaí taistil - gan trácht ar na leabhair úra is fearr díol agus na leabhair chlasaiceacha ficsin a bhfuil dúil mhór iontu. Gheobhaidh tú Harry, Henry, Tracey agus Matilda ag fanacht ort ar sheilfeanna na leabharlainne. Tá leabhair eolais againn le cuidiú le hobair bhaile nó le tionscadail scoile, agus thig linn rochtain idirlín a thairiscint chuig cicipléidí agus chuig foclóirí ar líne sa bhaile nó tríd na ríomhairí sa leabharlann a úsáid.

Nach dtig leat an leabhar atá de dhíth ort a aimsiú? Féach ar an chatalóg leabharlainne  nó go díreach cuir ceist ar fhoireann na leabharlainne.

Ag cuartú eolais fá choinne tionscadal scoile? Cad chuige nach mbuaileann tú isteach sna cicipléidí ar líne nó féach ar an tsuíomh Askaboutireland.

Cibé eolas atá de dhíth ort, tá muid anseo le cuidiú leat - mar sin de, níl le déanamh ach ceist a chur.

Imeachtaí agus Gníomhaíochtaí

Chomh maith le teacht a bheith agat ar réimse mór leabhar, bíonn imeachtaí agus gníomhaíochtaí ar siúl againn do pháistí go rialta.

Ina measc tá:

  • Clubanna Leabhar
  • Scéalaíocht
  • Seisiúin Rannaireachta
  • Cláracha Léitheoireachta sa tSamhradh
  • Turais Leabharlainne
  • Agus ar ndóigh an Fhéile Leabhar Páistí iontach sin - Wainfest

Le sonraí a fháil maidir le hamanna agus dátaí do na gníomhaíochtaí seo, téigh i dteagmháil le do leabharlann áitiúil Imeachtaí?

 

Áiseanna Ríomhaireachta agus Idirlín

Ar mhaith leat áiseanna ríomhaireachta agus idirlín na leabharlainne a úsáid? ..... Léigh leat.

Faoi 12

Is féidir leat na háiseanna ríomhaireachta a úsáid, agus fáilte, ach:

  • Tuismitheoir nó caomhnóir a bheith i do chuideachta ag an am.

Os cionn 12

Is féidir leat na háiseanna ríomhaireachta a úsáid, agus fáilte, ach:

  • cead a bheith tugtha i scríbhinn ag tuismitheoir nó ag caomhnóir le go mbeifeá in ann na ríomhairí a úsáid trí fhoirm toilithe a shíniú os comhair fhoireann na leabharlainne nó
  • Tuismitheoir nó caomhnóir a bheith i do chuideachta ag an am.