Baile » Naisc Thapa » Foghlaim Aosach

An Fhoghlaim Aosach i Leabharlanna                     

Tá áiseanna den chéad scoth fá choinne foghlaimeoirí aosacha i leabharlanna Dhún na nGall, ar líne agus ar na seilfeanna. Brabhsáil trí chatalóg na leabharlainne fá choinne na dteideal atá de dhíth ort, féach an nasc chuig Cuardaigh an chatalóg. Mura bhfeiceann tú an rud atá uait, téigh i dteagmháil le do leabharlann agus déanfaidh muid ár ndícheall é a fháil fá do choinne. 

Déanann leabharlanna áitiúla iarracht cúrsaí atá á reáchtáil ina gceantarsan a aithint, agus gheobhaidh siad isteach sa stoc na teidil a bhaineann leis an chúrsa.  M.s. ábhar fá choinne cúrsa cúram leanaí sa Lárleabharlann, agus sna leabharlanna i mBaile na nGallóglach agus i mBun Dobhráin. Téigh i dteagmháil le do leabharlann áitiúil má tá aon cheist agat, féach an nasc chuig Do Leabharlannsa.

Tá ríomhairí poiblí le rochtain idirlín in achan leabharlann, áit a dtig leat cúrsaí ar líne a leanúint.  Tá roinnt bunachar sonraí tagartha ar líne againn fosta, a thig leat a úsáid trí shuíomh idirlín na leabharlainne, féach nasc chuig Acmhainní ar líne, agus CD ROManna ar nós An Scrúdú Teoirice Tiomána, Ginealas srl.

San am i láthair tá na leabharlanna ag obair i gcomhpháirt le FÁS leis an ríomhfhoghlaim a sholáthar sa leabharlann.  Is féidir leat cúrsa ar líne SAOR IN AISCE a roghnú ó liosta fada cúrsaí agus an obair a dhéanamh ar ríomhaire leabharlainne nó sa bhaile.  Cuir ceist i do leabharlann áitiúil le tuilleadh sonraí a fháil.  Féach www.onlinelearning.com fá choinne tuilleadh eolais ar chúrsaí eile.

Reáchtálann leabharlanna áitiúla cúrsa éagsúla i rith na bliana mar chuid dár sceideal cláracha, m.s. cúrsaí Ealaíne, cúrsaí Idirlín agus bunchúrsaí ríomhaireachta srl. Féach an nasc Imeachtaí fá choinne tuilleadh eolais faoi imeachtaí atá ar siúl i do leabharlann áitiúil.

Le foghlaim níos neamhfhoirmeálta a dhéanamh, d'fhoilsigh An Chomhairle Leabharlanna sraith bileog 'céimeanna saoil' maidir le tabhairt faoi ábhair éagsúla a fhoghlaim tríd an Idirlíon. M.s. Garraíodóireacht, Stair Mhuintire, Ealaín srl. Féach www.lifesteps.ie fá choinne tuilleadh eolais.

Buail isteach agus amharc ar an bhailiúchán s'againne i mBéarla soiléir dar teideal 'Learning for Living'.

Fá choinne eolais ar acmhainní agus ar chúrsaí atá ar fáil le do scileanna litearthachta a fheabhsú, féach suíomh idirlín na Gníomhaireachta Náisiúnta um Litearthacht Aosach ar www.nala.ie.

Ná bí cúthaileach!  Cuir ceist i do leabharlann áitiúil inniu.