font_m font_max
Loading
Baile » Naisc Thapa » Ilchultúrtha

Acmhainní Ilchultúrtha

Tá an tSeirbhís Leabharlainne Poiblí ar cheann den iliomad seirbhísí poiblí a chonaic méadú ar líon na ndaoine ó chúlraí cultúrtha eile ag teacht go Dún na nGall. Tá réimse leathan seirbhísí agus cláracha á gcur ar fáil ag Leabharlann Chontae Dhún na nGall do na pobail éagsúla ilchultúrtha a bhfreastalaíonn muid orthu agus a bhfáiltímid rompu.

Tá rún daingean againn leanúint de bheith ag forbairt beartas agus cleachtas a fhreastalaíonn ar gach úsáideoir, agus tá muid tiomanta ar bhonn leanúnach do phrionsabail na rochtana agus na rannpháirtíochta.

I measc na n-acmhainní ilchultúrtha atá againn tá:

  • Ábhair léitheoireachta i dteangacha éagsúla do pháistí & do dhaoine fásta
  • Ábhair foghlamtha Bhéarla do pháistí & do dhaoine fásta
  • Rochtain ar ríomhairí leabharlainne agus ar an Idirlíon
  • Eolas le cuidiú le daoine nuathagtha socrú síos in Éirinn
  • Eolas reatha ar a dtír dhúchais
  • Ábhair faoi chultúir agus faoi oidhreacht
  • Cláracha for-rochtana agus imeachtaí spreagúla
  • Eolas ar an Aontas Eorpach - is í an Lárleabharlann, Leitir Ceanainn, an tIonad Eolais um Eoraip go Díreach fá choinne an Iarthuaiscirt, ina bhfuil Dún na nGall, Sligeach & Liatroim. Fá choinne tuilleadh eolais, úsáid an nasc seo Eolas AE.
  • Cláracha cultúrtha agus taispeántais chultúrtha a cheiliúrann agus a chuireann chun cinn an éagsúlacht i nDún na nGall

 

 

Íoslódáil Apa phone_img
Stair Áitiúil / Mhuintire Old Map of Donegal

Acmhainní ar líne

Link to Library Online Resources

Resources

Féilire Leabharlainne calendar