Baile » Naisc Thapa » Leathanach Scoile

Páistí & Daoine Óga

Tá réimse leathan ábhair ag Leabharlann Contae Dhún na nGall le freastal ar riachtanais eolais agus chaithimh aimsire idir pháistí agus dhaoine óga. Aithnítear gurb é an teacht ar leabhair an ghné is tábhachtaí i dtaca le forbairt léitheoireachta páistí. Is tairseach í an leabharlann chuig domhan an eolais do pháistí agus is áit í ina spreagtar an tsamhlaíocht agus an chruthaitheacht.

 

Áiseanna Leabharlainne do Pháistí agus do Dhaoine Óga

I measc na n-áiseanna tá:

 • Pictiúrleabhair do pháistí níos óige
 • Leabhair luathléitheoireachta do thosaitheoirí
 • Neamhfhicsean do Pháistí agus do Dhaoine Óga
 • Teidil ficsin do pháistí agus don óige
 • Rannóg Tagartha Óige
 • Closleabhair
 • DVDanna
 • Ríomhairí & Rochtain Idirlín

 

Seirbhísí do Scoileanna

Cuireann muid fáilte roimh chuairteanna ó ranganna bunscoile & ó ranganna iarbhunscoile agus tá muid sásta cuairt a thabhairt ar scoileanna fosta. Thig le múinteoir suas le 35 leabhar a fháil ar iasacht go ceann 12 sheachtain.  Níl le déanamh ach litir atá sínithe ag an phríomhoide a thabhairt leat agus síneoidh muid isteach thú ag an deasc le cárta speisialta bloc-iasachta.

Thig le cuid dár leabharlanna leabhair a sheachadadh go díreach chuig scoileanna. Téigh i dteagmháil le do leabharlann áitiúil fá choinne tuilleadh eolais.

 

Cuidiú le hObair Bhaile

 Is áit iontach í an leabharlann le heolas a fháil chun cuidiú le hobair bhaile agus tionscadail scoile. Iarr orainn ligint duit ár mbailiúchán de ghearrthóga ó irisí agus ó nuachtáin, a bhaineann le Dún na nGall, a fheiceáil.  Úsáid iad le dul i ngleic leis an obair bhaile sin / leis an tionscadal scoile sin agus féach ar ár n-acmhainní ar líne.  Má tá tú ag cuartú eolais fá Éirinn, faoinár dtír, faoinár gcultúr, faoinár n-oidhreacht agus faoin dóigh a n-oibríonn muid agus faoi na caithimh aimsire atá againn, féach ar an tsuíomh Fiafraigh faoi Éirinn.

 

Imeachtaí Leabharlainne

I mí Dheireadh Fómhair gach bliain, óstálann Leabharlann Contae Dhún na nGall, i gcomhar le Rannóga Seirbhísí Cultúrtha eile, óstálann siad Wainfest - féile leabhar, ealaíne agus ceoil do pháistí de gach aois. 

Reáchtáltar roinnt imeachtaí eile i rith na bliana, ina measc taispeántais agus cuairteanna ó údair.  Féach ar na himeachtaí ar fad leabharlainne a bhíonn á reáchtáil do pháistí agus do dhaoine óga ar an leathanach  Imeachtaí

Ina measc seo bhí imeachtaí ar siúl i rith:

I measc gníomhaíochtaí eile atá ar fáil tá:

 • Am rannaireachta do pháistí réamhscoile
 • Clubanna Leabhar
 • Cláracha léitheoireachta samhraidh do pháistí de gach aois

Fá choinne tuilleadh eolais ar bhallraíocht agus ar tháillí leabharlainne úsáid an nasc seo leathanach FAQanna.