font_m font_max
Loading
Baile » Naisc Thapa » Ríomhairí

Rochtain Idirlín & Ríomhairí

Tugann an tSeirbhís Leabharlainne cead do gach ball leabharlainne dul ar an Idirlíon nó ríomhairí a úsáid. Thig leat scileanna ríomhaireachta a fhoghlaim nó a fheabhsú, i do chuid ama féin agus ar do luas féin. Thig leat do dhoiciméid féin a chur i gcló.

Fá choinne eolais ar ár mBeartas maidir le hÚsáid an Idirlín do Leabharlann Contae Dhún na nGall, agus fá choinne sonraí teagmhála do gach leabharlann ar fud an Chontae a chuireann an tseirbhís seo ar fáil, féach an nasc chuig an Bheartas Idirlín.

 

An tIdirlíon do Gach Duine

  • Féadann gach ball den leabharlann an tIdirlíon a úsáid; níl le déanamh ach ceist a chur ag an deasc. Cé nach bhfuil sé riachtanach ríomhaire a chur in áirithe roimh ré, moltar duit sin a dhéanamh le nach mbeidh díomá ort.
  • Caithfidh tuismitheoir nó caomhnóir a bheith i gcuideachta aon bhall atá faoi 12 bhliain d'aois.
  • Ball ar bith idir 12 agus 17 mbliana d'aois (agus an dá haois sin san áireamh), caithfidh tuismitheoir nó caomhnóir litir thola a shíniú os comhair ball foirne sula gcuirfear tús lena gcéad seisiún.

 

Teicneolaíocht Chúnta

Tá bailiúchán mór leabhar mórchló agus closleabhar ar fáil i Leabharlann Dhún na nGall. Tá lúba ionduchtúcháin (suite nó iniompartha) ar fáil sna leabharlanna fosta dóibh siúd a bhfuil deacrachtaí éisteachta acu.

Tá Teicneolaíocht Chúnta agus Áiseanna Riachtanais Speisialta ar fáil sa Lárleabharlann, agus sna leabharlanna i mBaile na nGallóglach, sna Rosa, i mBun Cranncha agus i mBun Dobhráin. Is féidir leat teicneolaíocht deachtú gutha agus léitheoir leathanach baile a úsáid anois fosta (féach thíos fá choinne tuilleadh eolais).

Bogearra Tacaíochta Kurzweil 3000

Tá sé seo iontach úsáideach fá choinne disléicse/litearthachta. Tá sé ceaptha le cuidiú leo siúd a bhfuil deacrachtaí léitheoireachta agus foghlamtha acu, agus cuireann sé ar fáil don úsáideoir fuaimeanna agus íomhánna d'fhocail scanáilte agus d'íomhánna ar scáileán.      

Kurzweill 1000: Scanadh agus léamh do dhaoine a bhfuil amharc na súl lag acu  

Is ard-uirlis léitheoireachta ríomhaire é seo a thiontaíonn an focal scríofa ina fhocal labhartha. Tá sé furasta a úsáid agus solúbtha. Gné thábhachtach amháin de an feabhsú téacs dóibh siúd a bhfuil amharc na súl lag acu.

Tá scanóir ar fáil, a ghabhann leis an chóras Kurzweil, le húsáid leis an bhogearra thuas, agus tá cluasáin ar fáil fosta d'úsáideoirí.

Jaws Gairmiúil do Windows

Is bogearra léite scáileáin agus formhéadú draíochtach é JAWS, a úsáideann sintéiseoir gutha inmheánach agus cárta fuaime an ríomhaire le hábhar a rá os ard ón scáileán.

Má tá tuilleadh cuidithe uait nó tuilleadh eolais faoi na seirbhísí beidh na hoibrithe leabharlainne i do bhrainse áitiúil breá sásta cuidiú leat.

 

Íoslódáil Apa phone_img
Stair Áitiúil / Mhuintire Old Map of Donegal

Acmhainní ar líne

Link to Library Online Resources

Resources

Féilire Leabharlainne calendar