font_m font_max
Loading
Baile » Naisc Thapa » Seirbhísí Cultúrtha

Seirbhísí Cultúrtha

Is cuid de Rannóg Sheirbhísí Cultúrtha Chomhairle Contae Dhún na nGall í Seirbhís Leabharlainne Chontae Dhún na nGall.

Cuireann an Rannóg Seirbhísí Cultúrtha seirbhísí ar fáil don phobal i dtrí réimse leathana:

  • Leabharlanna
  • Ealaíona
  • Oidhreacht

Bímid ag feidhmiú taobh istigh de sheacht rannóg speisialaithe mar seo a leanas:

Tá Seirbhísí Cultúrtha ina ghné thábhachtach d'obair Chomhairle Contae Dhún na nGall chun an caighdeán saoil is fearr agus is féidir a chinntiú do phobal Dhún na nGall. Leoga, tá sé ar cheann de phríomh-luachanna na Comhairle - mar a dhearbhaítear ina phlean corpardáideach - ár n-oidhreacht shainiúil agus ár gcultúr sainiúil a chosaint, a bhuanú agus a chur chun cinn, agus béim ar leith ar an cheantar Gaeltachta sa chontae.

Is é a thugtar ar phlean straitéiseach na Rannóige Seirbhísí Cultúrtha Cultural Connections/Ceangail Chultúrtha. Tá leagtha amach go mionsonraitheach sa straitéis seo an cur chuige atá ag an Rannóg Seirbhísí Cultúrtha i dtaca lena seirbhísí leanúnacha a chothabháil agus a fheabhsú, chomh maith le rúin na Rannóige i dtaca le réimse seirbhísí atá le seachadadh agus tionscadail atá le déanamh sa tréimhse idir 2008 - 2012.

Cliceáil anseo, le do thoil, le dul chuig Cultural Services Division Annual Review 2010 (as Béarla) 

nó as Gaeilge  Rannóg na Seirbhísí Cultúrtha: Athbhreithniú Bliantúil 2010

Íoslódáil Apa phone_img
Stair Áitiúil / Mhuintire Old Map of Donegal

Acmhainní ar líne

Link to Library Online Resources

Resources

Féilire Leabharlainne calendar