Baile » Nuacht » Seachtain Leabharlainne

Seachtain Leabharlainne na hÉireann 2012

I rith Sheachtain Leabharlainne na hÉireann 2012 tá aird á díriú ar ról na leabharlann, na leabharlannaithe agus na ngairmithe faisnéise, agus déantar iad a cheiliúradh.

I mbliana, tá Cumann Leabharlann na hÉireann (CLÉ) ag féachaint ar Sheachtain Leabharlainne na hÉireann mar dheis:

  • lena thaispeáint cén obair a dhéanann leabharlanna agus leabharlannaithe chun scileanna litearthachta a chothú agus a fhorbairt do dhaoine de gach cineál, i leabharlanna de gach cineál.
  • le samplaí den dea-chleachtas ó leabharlanna as gach cearn den tír, ó thaobh tacú leis an litearthacht de, a chur ar sárthaispeáint
  • lena thaispeáint cén dóigh a bhfuil leabharlanna ar thús cadhnaíochta i gcur chun cinn na litearthachta agus na foghlamtha

Is é An Chéadaoin 14 Samhain 2012 Lá na Leabharlann agus tá Lá Oscailte á reáchtáil ag Leabharlanna Dhún na nGall leis seo a cheiliúradh.

Tá muid ag súil an oiread daoine agus is féidir a mhealladh le go mbeifí in ann a bhfuil le fáil ina leabharlann áitiúil a fheiceáil. Má bhí sé i gceist agat cuairt a thabhairt orainn ach nár éirigh leat sin a dhéanamh go fóill, bhuel, is deis iontach é Lá na Leabharlann.

Tá fáilte roimh achan duine bualadh isteach agus cuairt a thabhairt orainn.

Is féidir clárú mar bhall leabharlainne saor in aisce - níl le déanamh agat ach aitheantas fótagrafach agus cruthúnas ar sheoladh baile a thabhairt leat, nó más ball leabharlainne thú i leabharlann eile áit ar bith in Éirinn, i Sasana nó sa Bhreatain Bheag, tabhair leat do chárta leabharlainne. Agus tá sé chomh simplí leis sin!

Féach ar an tsuíomh idirlín s'againne ar http://www.donegallibrary.ie/ie, lean muid ar Facebook @donegalcountylibrary agus ar Twitter @donegallibrary.