Home » Photo Slider » Artistsworks

Banner of combined logos for Cruiniiú na nÓg in Donegal

 

Déanann Cruinniú na nÓg comóradh agus cothú ar rannpháirtíocht leanaí agus daoine óga i gcúrsaí cultúir agus cruthaitheachta trí thaibhiú, códú, téatar, ceardlanna ealaíne agus ceoil, léamha agus scannáin a thaispeáint, ócáidí speisialta agus neart eile. Beidh na himeachtaí saor in aisce, ar fáil go háitiúil agus beidh said bunaithe ar ghníomhaíochtaí. Is lá é chun rudaí ‘a dhéanamh’, ‘a thriail’ agus ‘a chruthú’!

Béidh 16 imeachtaí ar súil i gContae Dhún na nGall Dé Sathairn 23 Meitheamh 2018. Is féidir eolas a fháil ag na naisc

https://creative.ireland.ie/cruinniu

 

Cruinniú na nÓg celebrates and encourages children and young people’s participation in culture and creativity through performance, coding, theatre, art and music workshops, readings, screenings, special events and much more. Events are free, local and activity-based. It’s a day for ‘doing’, ‘making’ and ‘creating’!

16 events will take place in Co. Donegal on Saturday 23 June 2018. More information is available at

https://creative.ireland.ie/cruinniu/

 

 

 

Local/Family History Old Map of Donegal

eBooks

Link to Library Online Resources

eAudio Books

Library Calendar calendar_letterkenny