Home » Photo Slider » Arts Grants

Donegal County Council Scheme of Arts Grants 2018

Donegal County Council welcomes applications from individual artists, arts groups, community groups, schools, festivals and events organisers, to its Scheme of Arts Grants 2018. The Scheme provides limited financial assistance for the Promotion of Arts Activities in the County. Projects in the following artforms are eligible for support -Theatre, Visual Art, Music ( all forms ), Dance, Traditional Arts, Literature, Film, Digital Media, Community Arts, Youth Arts and Arts Education.

Application Forms, in both English and Irish, are now available from Scheme of Arts Grants 2018, Donegal County Council Arts Service, c/o Donegal County Library, Rosemount, Letterkenny.  Tel: 074 9153900‌; E: traolach@donegalcoco.ie 

Arts Grant Application 2018

Completed Applications to the Scheme will be accepted up to 5.00pm on Friday, March 30th, 2018.

 

Scéim Dheontais Ealaíon de chuid Chomhairle Contae Dhún na nGall 2018

Cuirfidh Comhairle Contae Dhún na nGall fáilte roimh iarrataisí ó ealaíontóirí, grúpaí ealaíne, grúpaí pobail, scoileanna, coistí a eagraíonn féiltí nó imeachtaí ar leith ealaíne, chuig an Scéim Dheontais Ealaíne 2018.  Cuirfear tacaíocht teoranta ar fáil i dtaobh cleachtadh agus cothú na foirmeacha ealaíne seo a leanas - Drámaíocht, Fís Ealaíon, Ceol ( gach uile cineál ), Rince, Ealaín Traidisiúnta, Litríocht, Scannánaíocht, Na Meáin Digiteacha, Pobailealaín, Ealaín don taos óg, Ealaín san Oideachais.

Tá Foirmeacha Iarratais ar fáil anois ó Scéim Dheontais Ealaíon 2018, Seirbhís Ealaíne de chuid Chomhairle Contae Dhún na nGall, Leabharlann an Chontae, Rosemount, Leitir Ceanainn, Contae Dhún na nGall   Teil: 074 9153900  E: traolach@donegalcoco.ie 

Caithfear na hIarrataisí Comhlíonta a bheith istigh roimh 5.00pm, ar An Aoine, 30ú Márta, 2018. 

Arts Grant Foirm Iarratas

 

Local/Family History Old Map of Donegal

eBooks

Link to Library Online Resources

eAudio Books

Library Calendar calendar_letterkenny