Home » Photo Slider » Cruinniu2020

 

Cruinniú ag dul ag cruthú - Ceiliúradh ar chruthaitheacht an linbh

 

Is lá náisiúnta é Cruinniú na nÓg, 13 Meitheamh 2020, chun ceiliúradh a dhéanamh ar chruthaitheacht óige i measc páistí agus daoine óga idir 0-18 mbliana d'aois. Tá sé mar aidhm aige páistí agus daoine óga a chumasú chun léiriú cruthaitheach a fhorbairt trí dheiseanna a thairiscint chun freastal ar imeachtaí go háitiúil, saor in aisce.

Fáiltítear roimh iarratais ó dhaoine cruthaitheacha, ó chleachtóirí agus ó eagraíochtaí agus déanfar iad a mheas ar an t-eolas a sholáthraítear

An mbeifeá in ann imeacht a dhéanann ceiliúradh ar an chultúr agus ar an chruthaitheacht a chur ar siúl nó a eagrú do leanaí agus daoine óga? Cuirfear fáilte is fiche roimh thograí ó chleachtóirí, ionaid, eagraíochtaí agus grúpaí pobail. 

Clúdóidh foireann Éire Ildánach, Dún na nGall  costais na dtograí roghnaithe. Is é an aidhm cothromaíocht a bhaint amach idir na moltaí ó pháistí agus moltaí nuálacha agus éagsúlacht a sholáthar ag an am céanna ó thaobh taithí chruthaitheach chultúrtha, aoisghrúpaí agus suíomhanna.

Íoslódáil anois:

Cruinniu na nOg 2020 Foirm Iarratais

Voice of Child for Cruinniú na nÓg 2020

 

Cruinniú to Create – Celebrating Children’s Creativity

 

Cruinniú na nÓg, 13th June 2020, is a nationwide day of celebrating youthful creativity among children and young people aged between 0-18 years. It aims to empower children and young people to develop their creative expression by offering opportunities to attend events locally, free of charge.

Submissions are welcome from creatives, practitioners and organisations. 

Could you deliver or organise an event for children and young people that celebrates culture and creativity? Any practitioner, venue, organisation or community group may make a proposal. 

The Creative Ireland Team, Donegal will cover the costs of the selected proposals. The aim is to strike a balance between the suggestions from children and innovative proposals whilst providing variety in terms of cultural & creative experience, age groups and locations.

 

Download now: 

Cruinniu na nOg 2020 Proposal Form

Voice of Child for Cruinniú na nÓg 2020