Home » Photo Slider » Culture and Creativity Grants

 

Scéim Deontais Cultúir & Cruthaitheachta Dhún na nGall 2020

 

Cuireann Scéim Deontais Cultúir & Cruthaitheachta Dhún na nGall 2019 an comhoibriú chun cinn agus cothaíonn an chruthaitheacht mar atá i gceist i gclár Éire Ildánach.  Is clár cultúrtha é Éire Ildánach a bunaíodh chun folláine an duine aonair, an phobail agus na tíre a chur chun cinn.  Tá Údaráis Áitiúla ar fud na tíre, Comhairle Contae Dhún na nGall san áireamh, ag obair i bpáirt le hÉire Ildánach chun Colún 2 den chlár Éire Ildánach a sheachadadh a bhfuil sé mar aidhm aige ‘An Chruthaitheacht a Chumasú i nGach ’.  Is é sainmhíniú Éire Ildánach ar an gcultúr ná “Na luachanna comhroinnte, na pátrúin iompair, na nósanna agus na cineálacha léirithe ar saintréithe iad de chuid grúpaí éagsúla agus de phobail éagsúla sa tsochaí ag aon tráth áirithe”.

 

Íoslódáil anois:

Scéim Deontais Cultúir & Cruthaitheachta Dhún na nGall 2020

 

Donegal Culture & Creativity Grants Scheme 2020

 

The Donegal Culture & Creativity Grants Scheme 2020 promotes collaboration and fosters creativity as envisaged in the Creative Ireland programme.  Creative Ireland is a culture-based programme designed to promote individual, community and national well-being.  Local Authorities across the country, including Donegal County Council, are working in partnership with Creative Ireland to deliver Pillar 2 of the Creative Ireland programme that aims to ‘Enable Creativity in Every Community’.  Creative Ireland defines culture as “The shared values, patterns of behaviour, customs and forms of expression that characterise different social groups and communities at any given time”.

 

 

Download now:  

Culture and Creativity Grant Application 2020