Home » Photo Slider » Culture Division Newsletter May 2020

Welcome to the first Donegal County Council Culture Division interactive newsletter


Amidst the devastation of COVID-19, a worldwide demonstration of culture, creativity and imagination
has emerged as part of our collective response to minding ourselves and each other. Will we ever forget
the images of classical musicians on their balconies playing for their neighbours, or of family recreations
of well-known paintings? More than ever we’re understanding how important everyday activities like
reading, writing, drawing, singing, making music, appreciating our local heritage and history, being
outdoors, and simply talking to each other in whatever form that takes, really are. Libraries, arts,
heritage, culture and creativity in all its forms, hugely contribute to our quality of life.
Therefore, we thought it an opportune time to put together some information on how to contact us and
signpost to services – some of which are very new and very creative, and all of which are very enjoyable –
not to mention free. What’s not to like about that?
Please stay safe, follow public health guidelines, and join us as we
venture forth into a new normal.

 

Culture Division Newsletter May 2020 pdf

 

Fáilte chuig an chéad eagrán den nuachtlitir leictreonach seo ó Rannán Cultúir Chomhairle Contae
Dhún na nGall

 

Agus an galar COVID-19 ag déanamh dochar mór, tá béim faoi leith anois ar chultúr, ar chruthaitheacht
agus ar shamhlaíocht mar chuid den dóigh le cúram agus aire a thabhairt dúinn féin agus do dhaoine
eile. An ndéanfaimid dearmad go deo ar íomhánna de cheoltóirí clasaiceacha amuigh ar a gcuid
balcóiní ag seinm ceoil dá gcomharsana, nó ar theaghlaigh ag déanamh aithris ar shaothair ealaíne
chlúiteacha? Níos mó ná riamh, tuigimid an tábhacht atá le gníomhaíochtaí laethúla amhail an
léitheoireacht, scríbhneoireacht, líníocht, amhránaíocht, ceol, tuiscint ar an oidhreacht áitiúil agus ar
stair áitiúil, a bheith amuigh faoin spéir, agus fiú ag caint lena chéile ar aon dóigh agus is féidir.
Cuireann leabharlanna, ealaíona, oidhreacht, cultúr agus cruthaitheacht, d’achan chineál, go mór le
caighdeán an tsaoil atá againn.
Mar sin de, dar linn gur seo an t-am le roinnt eolais a chur le chéile faoin dóigh le dul i dteagmháil linn
agus faoi na seirbhísí atá againn - cuid acu atá iontach úr agus cruthaitheach, agus iad uilig sultmhar
agus pléisiúrtha - gan fiú a lua go bhfuil siad saor in aisce. Nach deas sin?
Fan slán sábháilte, lean na treoracha poiblí sláinte, agus tar linn
agus muid ar an bhóthar go dtí saol úr difriúil.

An Rannan Cultur - nuachtlitir Bealtaine 2020