Home » Photo Slider » Grow it Forward campaign

Grow it Forward Campaign

In partnership with Grow It Yourself and the Healthy Ireland Keep Well campaign, Donegal Library Service are giving away free seed packs to all who register to participate in the Grow it Forward programme. This initiative will see 50,000 free food growing kits given away through Libraries across Ireland.

Each food growing pack includes seeds for beetroot, carrots, salad leaves, peas and tomatoes; a guide to help grow them and a postcard and gift tags to help share them. County Donegal Libraries will give participant the opportunity to receive a free copy of Gardening for Biodiversity and Biodiversity in Your Garden by Juanita Browne and illustrated by Barry Reynolds along with the pack.

Participants are asked to use the kits to share the experience with ten people, enabling half a million people across Ireland to enjoy the wide range of benefits that come from growing food at home. Those who sign up will also receive regular emails with growing support, video clips and ideas for how to ‘grow it forward’ by passing on seeds, seedlings or produce in accordance with social distancing guidelines.

Speaking at the campaign launch on 23rd March, Michael Kelly, Founder of GIY said: “The pandemic has seen a record number of people turn to growing their own food and discovering the joy and pride that brings. The process of seeing a seed turn into a seedling and eventually food you can eat is full of magic and no shortage of optimism. Grow it Forward is all about sharing that feeling as far and wide as possible at a time when we need it most. That’s why we’re inviting people to get free seeds and do good deeds.”

We encourage everyone taking to part to share the GIF experience with 10 other people, but how you choose to do it is up to you. You can post seeds on, or leave seedlings on your wall or fence for people to take, or share the produce with neighbours and friends. Donegal County Library will be posting suggestions and participants ideas on our social media platforms thoughout the campaign.

Who can take part? Everyone can to take part regardless of their experience in growing or the space they have to grow in. We encourage everyone young and old to take part and to spread the word of the GIF initiative to their friends and family. There is a limited number of kits so remember to register early, as they will be sent out on a first come, first served basis.

How do I Register? Just email gif@donegallibrary.ie to register you interest in a GIY Kit. Library Staff will take your details and a kit will be sent out to you.  Although you do not need to be a library member to register for a Grow it Forward Kit, now is a great time to join. We have an excellent range of gardening and cookery eBooks available through the BorrowBox app and membership will also give you access to our Doorstep Delivery service if you would like books delivered to your door.

We hope you enjoy being part of the Grow it Forward programme and look forward to hearing about your happy experiences!

_____________________________________

An gclár Grow it Forward 

I gcomhpháirtíocht le Grow it Yourself agus feachtas Healthy Ireland Keep Well,  tá Seirbhís Leabharlainne Dhún na nGall ag tabhairt pacáistí síl saor in aisce do achan duine  a chláraíonn chun páirt a ghlacadh. I leabharlanna timpeall na tíre, tabharfar 50,000 feiste fáis bia saor in aisce.

Tá síolta biatais, cairéid, duilleoga sailéid, piseanna agus trátaí i ngach paicéad, treoir chun cabhrú leat iad a fhás agus cárta poist agus clibeanna bronntanais chun cabhrú leo iad a roinnt amach. Mar aon leis an bpacáiste, tabharfaidh Seirbhís Leabharlainne Dhún na nGall deis do rannpháirtithe cóip saor in aisce de Gardening for Biodiversity and Biodiversity in your Garden a fháil le Juanita Browne, maisithe ag Barry Reynolds, in éineacht leis an bpacáiste.

Iarrtar ar rannpháirtithe úsáid a bhaint as na pacáistí leis an taithí a roinnt le deichniúr, go dtí gur féidir le leath mhilliún duine, timpeall na hÉireann, taitneamh a bhaint as na buntáistí a thagann as bia a fhás sa bhaile. Má chláraíonn tú, gheobhaidh tú ríomhphoist rialta le tacaíocht mhéadaitheach, físeanna gearr agus smaointe ar an dóigh chun é a ‘fhás ar aghaidh’ trí shíolta, síológa nó táirgí a chur ar aghaidh de réir treoirlínte maidir le scaradh sóisialta.

Ag labhairt ag seoladh an fheachtais ar 23 Márta, dúirt Michael Kelly, bunaitheoir GIY: “Bhí an líon is mó daoine riamh le linn na paindéime ag fás a gcuid bia féin agus bhí fhios acu an lúcháir agus an bród atá ag baint leis. Tá an próiseas chun síol a fheiceáil ag iompú ina síológ agus diaidh ar ndiaidh bia agat is féidir leat ithe lán le draíocht agus níl aon ghanntanas dóchais ann fosta. Is é atá i gceist le Grow it Forward an mothúchán sin a roinnt chomh fada agus is féidir ag an am is mó a theastaíonn uainn é. Sin é an fáth go bhfuilimid ag tabhairt cuireadh do dhaoine síolta saor in aisce a fháil agus gníomhais mhaithe a dhéanamh.”

Molaimid do gach duine a ghlacann páirt an taithí GIF a roinnt le 10 duine eile, ach is leatsa an dóigh a roghnaíonn tú é sin a dhéanamh. Féadfaidh tú síola a sheoladh sa phost, nó síológa a fhágáil ar do bhalla nó ar do chlaí do dhaoine chun an táirge a thógáil, nó a roinnt le comharsana agus le cairde. Beidh Leabharlann Chontae Dhún na nGall ag cur moltaí agus smaointe rannpháirtithe ar na meáin shóisialta le linn an fheachtais.

Cé atá ábalta páirt a ghlacadh?

Is féidir le duine ar bith páirt a ghlacadh is cuma a dtaithí nó an spás atá acu le fás. Molaimid do gach duine, idir óg agus aosta, páirt a ghlacadh agus focal thionscnamh GIF a scaipeadh do a chairde agus a muintir. Tá líon teoranta pacáistí ann agus mar sin, tiocfaidh do sheal mar a thiocfaidh tú féin.

Conas is féidir liom clárú?

Seol ríomhphost chuig gif@donegallibrary.ie le chlárú. Tógfaidh foireann na leabharlainne do chuid sonraí agus seolfar pacáiste chugat. Ní gá duit a bheith i do bhall leabharlainne chun clárú do pacáiste, ach is am iontach é anois le bheith i do bhall. Tá réimse iontach de leabhair garraíodóireachta agus cócaireachta ar fáil leis an aip Borrowbox agus tabharfaidh an bhallraíocht rochtain duit ar ár Doorstep Delivery Service.

Bain sult as an gclár Grow It Forward agus táimid ag suil go mór le cloisteáil faoi do chuid eachtraí garraíodóireachta.