Home » Photo Slider » Level 5 -Dec 2020


level 5 restrictions, donegal
  

Level 5

23rd December 2020

In line with the announcement by An Taoiseach regarding move to Level 5, all public libraries throughout Donegal are currently closed. We apologise for any inconvenience this may cause.

 

Please note - fines are now abolished, and loan periods for items and memberships have been extended, so don’t worry if you have a book due back in the coming weeks.

Our Doorstep Delivery service is still available. For further information contact the Covid Response line on 1800-928-982.

 

Our online services continue to be available at www.donegallibrary.ie, where you can access:

* eBooks, eAudiobooks, and comics

* eMagazines

eNewpapers

online courses

Britannica Encyclopedia and lots more

 

How to access online resources:

Library members can access online resources using their library card number and PIN.

 • If you have a library card number and can’t remember your PIN, try resetting it at https://lgma.iii.com/pinreset  This will work if you have registered an email address with us.

 • If that does not work, contact Central, Ghaoth Dobhair, Bundoran, Buncrana, or Twin Town libraries to obtain a valid PIN. Please have your library card number handy when you call.

If you’re not a member yet, we have enabled temporary access to

 • Borrowbox

 • Press Reader

 • RBDigital Magazines, Universal Class and Transparent Language

 • RBDigital Artistworks and Comics

 • Britannica Online

 • Oxford University Press

All you need to do is sign up online and create your PIN and this will grant you access. See here for more details on how to get started.

 

We have How-To Videos available if you need some guidance on how to access them. However we are happy to help over the phone or via email should you require.

 

******************************************************

Leibhéal 5

23 Nollaig 2020

Ag cloí leis an bhfógra a rinne an Taoiseach ag bogadh an tír go dtí leibhéal 5, tá gach leabharlann phoiblí ar fud Dhún na nGall druidte faoi lathair. Gabh ár leithscéal as aon mhíchaoithiúlacht.

 

Tabhair faoi deara le do thoil - tá deireadh le fíneálacha anois, mar sin ná bí imníoch má tá leabhar thar dáta agat le linn na tréimhse ama seo.

Beidh an tSeirbhís chun Tí ar fáil uainn go fóill. Fá choinne tuilleadh eolais déan teagmháil leis an Líne Chabhrach Covid ar 1800-928-982

 

Tá ár seirbhísí ar líne fós ar fáil ag www.donegallibrary.ie, áit ar féidir leat rochtain a fháil ar R-leabhair, R-closleabhair, R-irisí, cúrsaí ar líne, Ciclipéid Britannica agus go leor eile.

 

An doigh le acmhainní ar line a úsáid:

Is féidir le baill na leabharlainne fáil isteach ar na h-acmhainní ar líne trí uimhir a gcárta leabharlainne agus a UAP a úsáid.

• Má tá uimhir chárta leabharlainne agat agus mura féidir leat do UAP a chuimhneamh, déan iarracht í a athshocrú ag https://lgma.iii.com/pinreset. Oibreoidh sé seo má chláraigh tú seoladh ríomhphoist linn.

• Mura n-oibríonn sé sin, déan teagmháil le do bhrainse áitiúil le linn na gnáthuaireanta oibre chun UAP bailí a fháil. Bíodh uimhir do chárta leabharlainne agat nuair a ghlaonn tú.

 

Mura bhfuil tú i do bhall fós, tá rochtain shealadach cumasaithe againn ar

 • Borrowbox

 • Press Reader

 • RBDigital Magazines, Universal Class and Transparent Language

 • RBDigital Artistworks and Comics

 • Britannica Online

 • Oxford University Press

 

Níl le déanamh agat ach clárú ar líne agus do UAP a chruthú agus tabharfaidh sé sin rochtain duit. Féach anseo le haghaidh tuilleadh eolais faoin dóigh le tosú.