Home » Photo Slider » Little Libraries

First 5 Little Libraries

 

Donegal County Library Service encourages a love of reading among young children through nationwide initiative

 

The roll out of the nationwide First 5 Little Library initiative is happening across Donegal. It aims to support the development of little libraries in early learning and care settings and encourage a love of books and reading among our youngest children.

 

All early learning and care centres and TUSLA registered child-minders in Donegal will be given free book bags and resources such as social story cards, an early years literacy booklet and information on Donegal County Council Library services and membership. The Little Library also includes Babbling Babies a booklet developed by Lifestart Services, Donegal Library Service and HSE Health Promotion and Improvement Service.

 

There’s an opportunity for each early learning and care centre and child minder to sign up for library membership when collecting their First 5 Little Library in their local library. The aim is to encourage ongoing collaboration between the early learning and care services and libraries and support families in establishing or developing the practice of reading.

 

Welcoming the initiative, Maureen Kerr Senior Executive Librarian and Right to Read coordinator said:

“Donegal County Library Service is proud to roll out the First 5 Little Library to early learning and care providers in Donegal. The Right to Read programme has been growing from strength to strength in recent years and offers many events and resources for children, families and education providers. Reading from an early age encourages the development of concentration, logic and speech. We are particularly delighted that our Babbling Babies booklet, developed with CYPSC partners here in Donegal, will be distributed nationwide as part of the initiative.”

She continues “The library is a fantastic resource to everyone both personally and professionally, particularly education providers. Membership of your local library is absolutely free, offers a great selection of books and much more. First 5 Little Library book bags will also be made available to families for loan from their local library so that parents and guardians can explore the resources with their little ones at home.”

First 5 Little Library is a nationwide collaboration between the Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth (DCEDIY), the Department of Rural and Community Development (DRCD) and the Local Government Management Agency (LGMA). For more information visit www.donegallibrary.ieFacebook or Twitter.


Spreagann Seirbhís Leabharlainne Chontae Dhún na nGall grá don léitheoireacht i measc pháistí óga trí thionscnamh ar fud na tire.

 

Tá tionscnamh An Leabharlann Bheag na Chéad 5 a chur ar fáil ar fud Contae Dhún na nGall.  Tá sé mar aidhm ag Tionscnamh An Leabharlann Bheag tacaíocht a chur ar fáil idir an tseirbhís foghlama agus cúram na luathóige agus a leabharlann áitiúil chun grá do leabhair agus don léitheoireacht a spreagadh i measc ár bpáistí is óige.

Tabharfar málaí leabhair agus acmhainní saor in aisce do gach ionad luathfhoghlama agus cúraim agus feighlithe páistí atá cláraithe le TUSLA i nDún na nGall mar chártaí scéalta sóisialta, leabhrán litearthachta luathbhlianta agus eolas faoi sheirbhísí Leabharlainne Chomhairle Contae Dhún na nGall agus ballraíocht.

 

Tá deis ann do gach ionad luathfhoghlama agus cúraim agus feighlí páistí clárú le haghaidh ballraíochta leabharlainne agus a Leabharlann Bheag na Chéad 5 á mbailiú ina leabharlann áitiúil. Is í an aidhm ná comhoibriú leanúnach a spreagadh idir na seirbhísí luathfhoghlama agus cúraim agus leabharlanna agus tacú le teaghlaigh cleachtas na léitheoireachta a bhunú nó a fhorbairt.

 

Ag fáiltiú dí roimh an tionscnamh, dúirt Maureen Kerr Leabharlannaí Feidhmiúcháin Sinsearach agus comhordaitheoir don  Chlár um Cheart chun Léamh:

 

“Tá Seirbhís Leabharlainne Chontae Dhún na nGall bródúil a bheith ag  cur an  Leabharlann Bheag na Chéad 5 ar fáil do  soláthraithe luathfhoghlama agus cúraim i nDún na nGall. Tá an clár Ceart chun Léamh ag dul  ó neart go neart le blianta beaga anuas agus cuireann sé go leor imeachtaí agus acmhainní ar fáil do pháistí. Spreagann léamh ó aois an-óg forbairt ar dianmhachnamh, cainte agus loighic. Tá lúcháir mhór  orainn go háirithe go ndéanfar ár leabhrán ‘Babbling Babies’, a forbraíodh le comhpháirtithe CYPSC anseo i nDún na nGall, a dháileadh ar fud na tíre mar chuid den tionscnamh.

 

Leanann sí ar aghaidh ag rá “Is acmhainn iontach í an leabharlann do gach duine go pearsanta agus go gairmiúil, go háirithe do lucht soláthraithe oideachais. Tá ballraíocht saor in aisce i do leabharlann áitiúil, cuireann sí rogha iontach leabhar agus go leor eile ar fáil.  Cuirfear málaí leabhar an Leabharlann Bheag na Chéad 5 ar fáil do theaghlaigh ar iasacht óna leabharlann áitiúil ionas gur féidir le tuismitheoirí agus caomhnóirí na hacmhainní a iniúchadh lena gcuid páistí  beaga sa bhaile”.

 

Is comhoibriú ar fud na tíre é An Leabharlann Bheag na Chéad 5  idir an Roinn Leanaí, Comhionannas, Míchumas, Comhtháthú agus an Óige (DCEDIY) an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail (DRCD) agus an Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil (LGMA) Le haghaidh tuilleadh eolais téigh chuig www.donegallibrary.ie, ar Facebook, nó ar Twitter.