Home » Photo Slider » Phased Library re-openings

 

details of library reopenings post lockdown

 

Last updated: 10 July 2020

 

Phased library reopening

We are currently working on a phased reopening of our library buildings. The health and wellbeing of our staff and patrons are of the utmost importance to us, so we want to ensure that adequate protocols are in place before welcoming you back to your local library.

The following libraries will be offering a ‘browse, borrow and return’ service only:

  • Buncrana Community Library (Inishowen)
  • Central Library (Letterkenny)
  • Twin Towns Community Library (Stranorlar)
  • Bundoran Community Library (Donegal)
  • Leabharlann Phobail Ghaoth Dobhair (Glenties) 

* Patrons will be asked to keep their visit to a maximum of 15 minutes.

* Children under 12 should be accompanied by an adult.

* We will have controlled access to the buildings with a queue management system in place.

* Hours for vulnerable members of the community will be from 2pm to 4pm each day, and we ask that non-vulnerable members of the community visit outside these hours.

* Find out our opening hours now

Access to other library services, will be introduced in the coming weeks, but currently only borrowing and returns will be permitted at the above branches.

Thank you for your continued patience during this time, and we look forward to welcoming you back over the coming weeks.

Please don’t forget that our online resources continue to be available 24/7 at www.donegallibrary.ie

Press Release

   

 ________________________________________________________________________________________________

Athoscailt leabharlainne

Bhfuilimid ag obair faoi láthair ar athoscailt chéimnithe ar fhoirgnimh ár leabharlainne. Tá sláinte agus folláine ár bhfoireann agus ár bpátrún thar a bheith tábhachtach dúinn, mar sin ba mhaith linn a chinntiú go bhfuil prótacail leordhóthanacha i bhfeidhm sula gcuirfear fáilte romhat ar ais chuig do leabharlann áitiúil.

Beidh na leabharlanna seo a leanas ag cur seirbhís brabhsála agus iasachta ar fáil amháin:

  • Bun Cranncha (Ceantar Bardais Inis Eoghain)
  • An Lár Leabharlann (Ceantar Bardais Leitir Ceanainn)
  • Na Bailte Nasctha (Ceantar Bardais Shrath an Urláir)
  • Leabharlann Phobail Bun Dobhráin (Ceantar Bairdais Dhún na nGall)
  • Leabharlann Phobail Ghaoth Dobhair (Ceantar Bardais na nGleanntach)

 

* Iarrfar ar phátrúin a gcuairt a choinneáil ag  15 bomainte ar a mhéad.

* Ba chóir go mbeadh duine fásta in éineacht le páistí faoi 12 bliana d'aois.

* Beidh rochtain rialaithe againn ar na foirgnimh le córas bainistíochta scuaine i bhfeidhm.

* Beidh na huaireanta do bhaill leochaileacha den phobal ó 2i.n. go 4i.n.  gach lá, agus iarraimid go tugann baill neamh-leochaileacha den phobal cuairt taobh amuigh de na huaireanta seo.

Tabharfar isteach rochtain ar sheirbhísí leabharlainne eile sna seachtainí amach romhainn, ach faoi láthair ní cheadófar ach iasachtaí agus tuairisceáin ag na brainsí thuas.

Go raibh maith agat as do chuid foighne leanúnach le linn na tréimhse seo, agus táimid ag tnúth le fáilte a chur romhat ar ais sna seachtainí amach romhainn.

Ná déan dearmad go bhfuil ár n-acmhainní ar líne ar fáil go leanúnach  24/7 ag www.donegallibrary.ie

Phreas-Ráilteas