Home » Photo Slider » Phased Library re-openings

 

details of library reopenings post lockdown

 

Last updated: 15 July 2020

 

Phased library reopening

We are currently working on a phased reopening of our library buildings. The health and wellbeing of our staff and patrons are of the utmost importance to us, so we want to ensure that adequate protocols are in place before welcoming you back to your local library.

The following libraries are currently open:

  • Buncrana Community Library (Inishowen)
  • Central Library (Letterkenny)
  • Twin Towns Community Library (Stranorlar)
  • Bundoran Community Library (Donegal)
  • Leabharlann Phobail Ghaoth Dobhair (Glenties) 

In line with Government legislation, it is now mandatory to wear face coverings while in libraries.

* Patrons will be asked to keep their visit to a maximum of 15 minutes.

* Children under 12 should be accompanied by an adult.

* We will have controlled access to the buildings with a queue management system in place.

* Hours for vulnerable members of the community will be from 2pm to 4pm each day, and we ask that non-vulnerable members of the community visit outside these hours.

* Find out our opening hours now

 

Thank you for your continued patience during this time, and we look forward to welcoming you back over the coming weeks.

Please don’t forget that our online resources continue to be available 24/7 at www.donegallibrary.ie

 

   

 ________________________________________________________________________________________________

Athoscailt leabharlainne

Bhfuilimid ag obair faoi láthair ar athoscailt chéimnithe ar fhoirgnimh ár leabharlainne. Tá sláinte agus folláine ár bhfoireann agus ár bpátrún thar a bheith tábhachtach dúinn, mar sin ba mhaith linn a chinntiú go bhfuil prótacail leordhóthanacha i bhfeidhm sula gcuirfear fáilte romhat ar ais chuig do leabharlann áitiúil.

I láthair na huaire tá na leabharlanna seo a leanas ar oscailt:

  • Bun Cranncha (Ceantar Bardais Inis Eoghain)
  • An Lár Leabharlann (Ceantar Bardais Leitir Ceanainn)
  • Na Bailte Nasctha (Ceantar Bardais Shrath an Urláir)
  • Leabharlann Phobail Bun Dobhráin (Ceantar Bairdais Dhún na nGall)
  • Leabharlann Phobail Ghaoth Dobhair (Ceantar Bardais na nGleanntach)

De réir reachtaíocht an rialtais tá sé eigeantach anois clúdaigh aghaidhe a chaitheamh nuair atá tú sa leabharlann

* Iarrfar ar phátrúin a gcuairt a choinneáil ag  15 bomainte ar a mhéad.

* Ba chóir go mbeadh duine fásta in éineacht le páistí faoi 12 bliana d'aois.

* Beidh rochtain rialaithe againn ar na foirgnimh le córas bainistíochta scuaine i bhfeidhm.

* Beidh na huaireanta do bhaill leochaileacha den phobal ó 2i.n. go 4i.n.  gach lá, agus iarraimid go tugann baill neamh-leochaileacha den phobal cuairt taobh amuigh de na huaireanta seo.

 

Go raibh maith agat as do chuid foighne leanúnach le linn na tréimhse seo, agus táimid ag tnúth le fáilte a chur romhat ar ais sna seachtainí amach romhainn.

Ná déan dearmad go bhfuil ár n-acmhainní ar líne ar fáil go leanúnach  24/7 ag www.donegallibrary.ie