Home » Photo Slider » Rewarding Reads campaign

rewarding reads - LGMA campaign

 

REWARDING READS

 

Donegal County Library are reminding everyone that they can ‘start a new story’ and discover lots of rewarding reads through their library, even while Covid-19 restrictions are in place.

 

Recognising that we might all be looking for a little distraction over the coming winter months, libraries across the country in partnership with Creative Ireland are letting everyone know that a wealth of books for all ages and all interests are available through the library, and reading can be an excellent way to relax, escape, boost creative wellbeing or learn something new.

 

Online library services, including free access to eBooks and eAudiobooks, will continue throughout all stages of the Government’s Living with Covid-19 plan. All library members have access to these services completely free. Those who would like to avail of these online services can do so by becoming a member here

 

The Rewarding Reads campaign features a diverse range of Ireland's literary icons, from classic writers to new talents, as well as books across all genres. Authors featured in the campaign include Flann O’Brien, Emma Dabiri, Vicky Phelan, Roddy Doyle, John Boyne and Sally Rooney.

 

Look out for the campaign on social media and send us your best attempts at flash fiction at home to our social media –TWITTER @DonegalLibrary and FACEBOOK @DonegalCountyLibrary.

 

Find out how to access thousands of eBooks and eAudiobooks as well as other eLibrary services like online magazines, eNewspapers, online classes and more here.

                

LÉITHEOIREACHT FIÚNTACH:

Tá Leabharlann Chontae Dhún na nGall ag cuir i gcuimhne do gach duine gur féidir leo ‘Scéal nua a thosú’ agus go leor ábhar leitheoireachta fiúntach a fháil amach trína leabharlann, fiú agus srianta Covid-19 i bhfeidhm.

 

Ag ghlacadh leis go mb’fhéidir go mbeimis go léir ag lorg caitheamh aimsire i rith míonna an gheimhridh atá as ár gcomhair, tá leabharlanna ar fud na tíre i gcomhpháirtíocht le Éire Ildánach ag cur in iúl do gach duine go bhfuil neart leabhair do gach aois agus gach spéis ar fáil tríd an leabharlann, agus gur bealach iontach an léitheoireacht chun scíth a ligean, éalú, folláine chruthaitheach a spreagadh nó rud éigin nua a fhoghlaim.

 

Leanfaidh seirbhísí leabharlainne ar aghaidh ar líne, le rochtain saor in aisce ar ríomhleabhair agus closleabhair, ag gach céim de phlean maidir le Maireachtáil le COVID-19 an Rialtais. Tá rochtain ag gach ball den leabharlann ar na seirbhísí seo go hiomlán saor in aisce, agus is féidir le duine ar bith clárú mar bhall ar líne ag www.librariesireland.ie nó trí chuairt a thabhairt ar www.donegallibrary.ie.

 

Tá réimse éagsúil de mhórphearsaí liteartha na hÉireann, ó scríbhneoirí clasaiceacha go tallann nua, chomh maith le leabhair ar fud gach seánra. I measc na n-údar atá san fheachtas tá Flann O’Brien, Emma Dabiri, Vicky Phelan, Roddy Doyle, John Boyne agus Sally Rooney.

 

Coinnigh súil amach don fheachtas ar na meáin shóisialta agus seol do chuid iarrachtaí is fearr chugainn ar splanc-fhicsean sa bhaile chuig ár meáin shóisialta –TWITTER @DonegalLibrary agus FACEBOOK @DonegalCountyLibrary.

 

Faigh amach an doigh le rochtain a fháil ar na mílte ríomhleabhar agus closleabhar chomh maith le seirbhísí ríomhleabharlainne eile cosúil le irisí ar líne, nuachtáin, ranganna ar líne agus go leor eile ag www.librariesireland.ie