Home » Photo Slider » Spring Into Storytime

Spring Into Storytime photoslider image. English and Irish

Spring into Storytime 2021 

Throughout the month of April Donegal County Library Service will deliver an exciting programme of online events aimed at children aged 0-10 and their families.  The programme will reinforce the importance of reading and sharing stories and will focus especially on reading together within the family.  Reading or listening to stories with your family is a wonderful way to relax and have fun and also supports the child’s communication and concentration skills.

We are very disappointed that you will not be able to join us physically in the library for Spring into Storytime 2021. However we have a fantastic range of events to offer you online, from author readings and cookery demonstrations to music and craft workshops, and even a family book quiz where you can win fantastic family day out passes.
To open the programme we have a Book Clinic, where the Book Doctor will ‘chat’ in the comments on a Facebook post with parents and guardians, recommending books for the young readers in their lives.

The information and schedule for all the events can be found on our library website www.donegallibrary.ieWhat’s on’  or you can follow Donegal County Library on Facebook & Twitter.

Please find below the schedule of events for Donegal Libraries Spring into Storytime 2021

 

7 pm     Thur 1stApril   The Book Clinic – Facebook Consultation

11 am    Tue 6th April   Author Reading – Malachy Doyle

11 am    Wed 7th April   Author Reading – Eoin McLaughlin         

11 am    Fri 9th April   Storytime as Gaeilge    

11 am    Sat 10th April   Virtual Rhymetime  

11 am    Mon 12th April   Story and Draw Along – Alan Nolan

11 am    Wed 14th April   Author Reading – Eoin McLaughlin    

11 am    Thur 15th April   Songs for Under 5s - Bernie Doherty

11 am    Sat 17th April   Virtual Rhymetime        

11 am    Sun 18th April   Cooking Demonstration - Recipes inspired by our favourite books

11 am    Tue 20th April   Author reading - Judi Curtin

7 pm      Wed 21st April   Family Online Book Quiz

11 am    Thur 22nd April   Scéalta gaeilge - Brighdin Carr                                                  

11 am    Fri 23rd April   Craft Corner – The Secret Garden Paper Garland            

11 am    Mon 26th April   Storytime 

11 am    Tue 27th April   Songs for Over 5s - Bernie Doherty

Studies show that regular reading for pleasure at a young age leads to a happier, more fulfilling future. Reading to children at age 4-5 every day has a significant positive effect on their reading and cognitive abilities and helps to develop language and literacy skills.

We have tips and advice to help parents and guardians develop their child’s love of reading. For more information on these support services and much more please see the Love Books section on our website available at the following link http://www.donegallibrary.ie/mainnavigation/lovebooks/inspiringyoungreaders/

Jill Doherty, Senior Library Assistant with Donegal County Council said, “Donegal Library Service is always keen to promote the joy of reading and Spring into Storytime is a perfect example of that. It provides a wonderful opportunity for the family to sit down and listen to stories and music together. And this year’s diverse programme of events provides something for the whole family.  Sharing a relaxed reading time together teaches children that reading is a fun and enjoyable activity and that is something that will stay with them throughout their lives”.

Whether our doors are open or closed, we are always open on-line where you can access a wide range of resources including courses, e-books, magazines, newspapers and comics for free using your library card and PIN . We currently operate a Doorstep Delivery Service to bring our books to your door.

This programme has been developed as part of Libraries Ireland’s national Right to Read campaign which promotes literacy and reading development for people of all ages and backgrounds.

  

Léim isteach sa Scéalaíocht 2021

I rith mhí Aibreáin cuirfidh Seirbhís Leabharlainne Chontae Dhún na nGall clár corraitheach imeachtaí ar líne ar bun do leanaí 0-10 bliana d’aois agus dá dteaghlaigh.
Neartóidh an clár an tábhacht a bhaineann le scéalta a léamh agus a roinnt agus díreoidh sé go háirithe ar an léitheoireacht laistigh den teaghlach. Bealach iontach chun scíth a ligean agus spraoi a bheith agat is ea léamh nó éisteacht le scéalta le do theaghlach agus tacú le scileanna comórtha agus comhchruinnithe leanaí fosta.

Táimid iontach bhrónach nach mbeidh tú ábalta a bheith linn go fisiciúil sa leabharlann do Spring into Storytime 2021. É sin ráite, tá réimse iontach imeachtaí againn duit ar líne, ó léamha ó údair éagsúla go taispeántaóis cócaireachta, ceardlanna ceoil agus ceardaíochta. Tá tráth na gceist faoi leabhair againn do teaghlaigh. Is féidir leat pasanna lae a bhuachan don teaghlach ar fad.

Chun tús a chur leis an gclár, tá clinic leabhar againn, áit a ndéanfaidh an Dochtúir Leabhar comhrá  ar facebook le tuismitheoirí agus caomhnóirí, ag moladh leabhair do na léitheoirí níos óige ina saol.

Le tuilleadh eolais, is féidir sceideal na n-imeachtaí a fháil ar www.donegallibrary.ieWhatson’ nó is féidir muid a leanúint ar Facebook agus Twitter.

Gheobhaidh tú sceideal na n-imeachtaí do Spring into Storytime  thíos.

7in     Dé Máirt 1 Aibreán   Chlinic Leabhar ar facebook

11rn   Dé Máirt 6 Aibreán  Malachy Doyle - léamh údar

11rn   Dé Máirt 7 Aibreán   Eoin McLaughlin- léamh údar

11rn   Dé hAoine 9 Aibreán    Am  Scéalaíocht

11rn   Sathairn  10 Aibreán    Am ríme samhalta

11rn   Dé Luain 12 Aibreán   Scéalaíocht agus Pictiúir a tharraingt le Alan Nolan

11rn   Dé Máirt 14 Aibreán    léamh údar le Eoin McLaughlin

11rn   Déardaoin 15 Aibreán   Amhráin do leanaí faoi 5 bliana d’aois le Bernie Doherty

11rn   Dé Sathairn 17 Aibreán    Am ríme samhalta 

11rn   Dé Domhnaigh 18 Aibreán    Taispeántas cócaireachta –  spreagtha ag na leabhair is fearr linn. 

11rn   Dé Máirt 20 Aibreán   Léamh údar le Judi Curtin

7in     Dé Máirt 21 Aibreán  Tráth na gceist ar líne faoi leabhair do theaghlaigh

11rn   Déardaoin 22ú Aibreán    Scéalta gaeilge - Brighdin Carr

11rn   Dé hAoine 23 Aibreán   Cúinne Ceardaíochta  Garland páipéir an Ghairdín Rúnda

11rn   Dé Luain 26 Aibreán    Am Scéalaíochta

11rn   Dé Máirt 27 Aibreán  Amhráin do leanaí os cionn 5 bliana d’aois le Bernie Doherty

Dar le staidéir go bhfuil todhchaí níos sona agus níos iomláine mar thoradh ar léamh rialta chun pléisiúir ag an aois óg. Bíonn tionchar dearfach suntasach ag léamh gach lá do leanaí ag aois 4-5, ar a gcumas léitheoireachta agus cognaíocha agus cuidíonn sé le forbairt scileanna teanga agus litearthachta .

Tá leideanna agus comhairle againn chun cabhrú le tuismitheoirí agus caomhnóirí forbairt a chur  ar grá an linbh don léitheoireacht. Le tuilleadh faisnéise faoi na seirbhísí tacaíochta seo agus go leor eile, téigh go dtí an rannán Love Books ar ár suíomh Gréasáin ar: http://www.donegallibrary.ie/mainnavigation/lovebooks/inspiringyoungreaders/

Dúirt Jill Doherty, Cúntóir Sinsearach Leabharlainne le Comhairle Contae Dhún na nGall “Tá fonn i gcónaí ar Sheirbhís Leabharlainne Dhún na nGall áthas na léitheoireachta a chur chun cinn agus is sampla foirfe de sin é Spring into Storytime. Is deis iontach é don teaghlach ar fad suí síos agus éisteacht le scéalta agus ceol le chéile.Trí am suaimhneach léitheoireachta a fháil le chéile múineann sé do leanaí gur gníomhaíocht spraíúil taitneamhach í, ceann a fhanfaidh leo ar feadh an chuid eile dá saol.”

Is cuma an bhfuil doirse oscailte nó dúnta againn, bímid oscailte i gcónaí ar líne, áit ar féidir leat rochtain a fháil ar raon leathan acmhainní lena n-áirítear cúrsaí, ríomhleabhair, irisí, nuachtáin agus coimicí saor in aisce ag baint úsáide as do chárta leabharlainne agus uimhir bioráin. I láthair na huaire tá Seirbhís chun Tí ar fáil againn le ár leabhair a thabhairt chuig do dhoras.

Forbraíodh an clár seo mar chuid d’fheachtas Ceart chun Léitheoireachta ag Leabharlanna Éireann a chuireann forbairt litearthachta agus léitheoireachta chun cinn do dhaoine de gach aois agus cúlra.