Home » Photo Slider » Touch Type Read Spell

 

 

Donegal County Library offering free access to Touch-Type Read and Spell (TTRS).

Touch-Type Read and Spell (TTRS) is an award winning online course that teaches touch-typing skills to help children and adults improve reading and spelling. Through a multi sensory approach, the user hears a word spoken, sees the word on screen and is prompted to use the correct fingers via the on-screen keyboard.

TTRS is particularly useful for those with Dyslexia, Dyspraxia, ASD and ADHD. TTRS is extremely beneficial for anyone experiencing reading, writing and spelling difficulties.

This web based program supports self paced learning and can be accessed from the privacy of your own home on your own device.

Access to TTRS is free.

To register for TTRS simply email your full name to: ttrs@donegalcoco.ie

 

Rochtain saor in aisce ar Tadhallchlóscríobh Léigh & Litrigh (TTRS) le Leabharlann Chontae Dhún na nGall.

Is cúrsa ar líne é Tadhallchlóscríobh Léigh & Litrigh atá ar fáil a mhúineann scileanna clóscríbhneoireachta chun cuidiú le páistí agus le daoine fásta feabhas a chur ar a gcuid léitheoireachta agus litriú. Trí chur chuige ilchéadfach, éisteann an t-úsáideoir leis an fhocal labhartha, feiceann sé an focal ar an scáileán agus moltar dó na méara cearta a úsáid ag baint úsáide as an méarchlár ar an scáileán.Tá Tadhallchlóscríobh Léigh & Litrigh úsáideach go háirithe dóibh siúd a bhfuil Disléicse, Diospraicse, ASD agus ADHD orthu.

Tá Tadhallchlóscríobh Léigh & Litrigh thar a bheith tairbheach d’aon duine a bhfuil deacrachtaí léitheoireachta,scríbhneoireachta agus litrithe aige nó aici.

Tacaíonn an clár gréasán-bhunaithe seo le foghlaim féinluais agus is féidir teacht air ó do bhaile féin, am ar bith ar do ghléas féin.

Tá rochtain ar Tadhallchlóscríobh Léigh & Litrigh (TTRS) SAOR IN AISCE

Chun clárú le haghaidh Tadhallchlóscríobh Léigh & Litrigh (TTRS) níl ort ach d’ainm iomlán a sheoladh ar ríomhphost chuig: ttrs@donegalcoco.ie