Home » Photo Slider » Wainfest 2020

Wainfest 2020 photoslider image

Get the brochure here 

22/09/20 ‘It’s Fun From Afar for Wainfest 2020 as this year’s programme is launched’

There’s no stopping Wainfest, Donegal’s Arts and Book Festival for children as it launched its 24th programme of events with Cathaoirleach Rena Donaghey on Tuesday (22nd September).

This year’s festival is aptly named Fun From Afar whereby there is an extensive and exciting range of online events for children to participate in from the comfort of their own classrooms and homes.

Wainfest is curated each year by a vibrant team from Donegal County Council’s Culture Division, to provide quality, inclusive opportunities to inspire the young people of Donegal. This year’s festival takes place from 3rd – 11th October. 

Speaking at the launch, Cathaoirleach Rena Donaghey expressed her delight with how “the Wainfest team have found a way to deliver a programme which complies with all public health advice without compromising on quality. This year’s festival is absolutely filled to the brim with fabulous events which I’m sure families and schools alike will thoroughly enjoy. The fact that the majority of events are online this year also ensures that everyone across the county can join in online and have Fun From Afar.”

Pictured from left to right Caroline Cutliffe (Buncrana Library), Cathaoirleach Cllr Rena Donaghey, Sandra O’Donnell (Buncrana Library) and Sinéad McLaughlin (Wainfest Co-ordinator). Photo Credit to Paul McGuckin

Events such as the University of Wonder and Imagination, presented by Cahoots NI, is just one example of what’s in store for families. Outdoor events include a Smart Phone Heritage Hunt at Donegal County Museum. 

The schools programme is just as exciting with online sessions from authors such as Matt Oldfield, who wrote Unbelievable Football, and Jonathan Meres of World of Norm fame. Local man John D. Ruddy will present a Manny Man History and Drawing Workshop and, returning for his second year, author and poet Paul Cookson will regale students with his funny rhymes.

Speaking about the festival, Wainfest co-ordinator Sinéad McLaughlin spoke about the key differences in the Wainfest 2020 programme. “We are very cognisant of the public health advice in place at the moment therefore, this year we will be sending an electronic copy of the brochure to all schools across Donegal rather than a physical copy. The brochure will also be readily available online at www.wainfest.ie.”

“Unfortunately, we will not be having any events in our public libraries this year, which is disappointing as we will miss the excitement of it all. However, our online events will allow schools across the county equal access to all events.”

She concludes “We have worked hard over the past number of years to expand our family programme and this year is no different and it is very exciting. There is a combination of online and physical events which has something for everyone both mid-week and at weekends. We are delighted to continue to work with partners to provide an exciting family programme and they have been key to its success over the past number of years.”

We are grateful too to the Creative Ireland Programme and the Dormant Account Fund for their financial support in delivering Wainfest events again this year.”                                                                      

The Wainfest 2020 programme is available online at www.wainfest.ie

 ___________________________

“Is Spraoi ó i bhfad ar Shiúl do Wainfest 2020, le seoladh chlár na bliana seo.

Ní raibh aon stad ag Wainfest, Féile Ealaíon agus Leabhar Dhún na nGall do leanaí, nuair a seoladh an 24ú clár imeachtaí leis an Cathaoirleach Rena Donaghey ar an Déardaoin 
(22 Meán Fómhair).
 
Is oiriúnach féile na bliana seo ‘Spraoi ó i bhfad ar Shiúl’a ainmniú mar go bhfuil réimse leathan imeachtaí ar líne ann do leanaí le páirt a ghlacadh iontu ó chompord a seomraí ranga 
nó a áit chónaithe féin. Coinníonn foireann bheoga ó Rannán Cultúir Chontae Dhún na nGall Wainfest achan bliain, chun deiseanna cuimsitheacha ardchaighdeáin a sholáthar chun daoine
óga Dhún na nGall a spreagadh. Beidh an fhéile ar siúl ón 3ú-11ú Deireadh Fómhair i mbliana.

Ag an seoladh , chuir an Cathaoirleach a lúcháir in iúl faoin dóigh ar aimsigh foireann Wainfest bealach le clár a chur i lathair a chomhlíonann gach comhairle sláinte poiblí gan cur isteach 
ar cháilíocht. Tá an fhéile i mbliana líonta go barr le himeachtaí iontacha agus táim cinnte go mbainfidh teaghlaigh agus scoileanna araon taitneamh as. Cinntíonn go bhfuil formhór na
n-imeachtaí ar líne i mbliana gur féidir le achan duine ar fud an chontae páirt a ghlacadh ar líne agus Spraoi ó i bhfad ar Shiúl.
 
Níl in imeachtaí ar nós Ollscoil Wonder and Imagination, cur i láthair ag Cahoots NI ach haoin shampla de na rudaí is féidir le teaghlaigh a bheith ag súil leo. 
In imeachtaí taobh amuigh tugtar fiach oidhreachta fón cliste ag Músaem Contae Dhún na nGall.
 
Tá an clár do scoileanna an-spreagúil fosta. Tá seisiúin ar líne le húdair ar nós Matt Oldfield, a scríobh Unbelievable Football, chuig Jonathan Meyres, cruthaitheoir World of Norm. 
Cuirfidh an fear áitiúil, John D. Ruddy ceardlann Manny Man History and Drawing i láthair agus coinneoidh  Paul Cookson na mac léinn ag gáire don dara bliain lena rím greannmhar.
Labhair Sinéad McLaughlin, comhordaitheoir Wainfest, faoi na príomhdhifríochtaí i gclár Wainfest. “Táimid an-eolach ar chomhairle sláinte poiblí i láthair na huaire agus mar sin i mbliana
beimid ag seoladh cóip leictreonach den bhróisiúr chuig achan scoil i nDún na nGall seachas cóip fhisiciúil. Tá an bróisiúr ar fáil ar líne fosta ar www.wainfest.ie.”
 
I mbliana, ar an drochuair, níl aon imeachtaí ar siúl againn seachas ar line agus ní bheidh aon sceitimíní inar leabharlanna poiblí ach tabharfaidh ár n-imeachtaí ar líne an deis chéanna 
do gach scoil ag gach imeacht.
 
“D'oibrí muid go crua le roinnt blianta anuas leis ár gclár teaghlaigh a leathnú agus i mbliana níl aon difríocht ann agus tá sé iontach spreagúil.Tá meascán de imeachtaí fisiciúla agus 
ar líne le rud éigin spéisiúil do achan duine i rith na seachtaine nó ag an deireadh seachtaine. Tá lúcháir orainn clár teaghlaigh corraitheach a chur ar fáil chun oibriú le comhpháirtithe a
bhí ríthabhachtach dá rath le roinnt blianta anuas.”
 
“Táimid fíor buíoch fosta do Chlár Éireann Chruthaitheach agus do Chiste na gCuntas Díomhaoin as a dtacaíocht airgeadais do Wainfest i mbliana arís.”

Is féidir clár Wainfest a fháil ar www.wainfest.ie