Féach ar Léarscáil a thaispeánann suíomhanna Leabharlann Chontae Dhún na nGall  

20/09/2021 Beidh an tseirbhís Brabhsáil agus Iasachta ar fáil sna 10 leabharlanna seo a leanas: Lárleabharlann Leitir Ceanainn; Leabharlann Phobail Bhaile na nGallóglach; Leabharlann Phobail Ghaoth Dobhair; Leabharlann Phobail na Rosann; Leabharlann Phobail Bhun Cranncha; Leabharlann Phobail Charn Domhnach;  Leabharlann Bhealach Féich agus Shrath an Urláir, Leabharlann Phobail Leifir; Leabharlann Phobail Bhun Dobhráin agus Leabharlann Phobail Bhaile Dhún na nGall.  

De réir mar a dhéanaimid cleachtú d’obair laistigh de threoirlínte Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte  (FSS) athosclófar brainsí leabharlainne eile ar bhonn céimnithe.

*Fógrofár athruithe ar bith maidir le dúnadh sealadach / gearrthéarmach de bhrainsí níos lú ar Twitter (@DonegalLibrary) amháin.

 

Brainsí Oscailte faoi láthair le haghaidh seirbhíse ‘brabhsáil, bailliú  agus a filleadh’ amháin.

 

An Larleabharlann

Bóthar Oilibhéir Pluincéad
Leitir Ceanainn

Éirchód: F92 R273

Guthán: 074 9124950
Facs: 074 9124950

Ríomhphost: [email protected]

 

Dé Luain

Dé Máirt

Dé Céadaoin

Déardaoin

Dé hAoine

Dé Sathairn

 

  

9:30am - 5:30pm

9:30am - 5:30pm

9:30am - 5:30pm

1.00pm – 8.00pm

9:30am - 5:30pm

10.00am - 2.30pm

 

 

 

Leabharlann Phobail Bhaile na nGallóglach

Ionad Seirbhísí Poiblí

An Phríomhshráid

Forquar
Baile na nGallóglach

Éirchód: F92 PY9F

Guthán: 074 9153927

Ríomhphost: [email protected]

 

 

 

Dé Máirt

Déardaoin

 

9.30 – 5.30

9.30 – 5.30

 

  

Leabharlann Phobail Bhun Cranncha

Bóthar Naomh Muire
Bun Cranncha

Éirchód: F93 YK68

Guthán: 074 9361941

Facs: 074 9361980

Ríomhphost: [email protected]

 

 

Dé Luain

Dé Céadaoin

Dé hAoine

Dé Sathairn

 

10.00am - 2:30pm

12:30pm – 8pm

9:30am - 5:30pm

10.00am - 2:30pm

 

 

Leabharlann Phobail Charn Domhnach

Ionad Seirbhísí Poiblí

Bóithre Mhálanna

Gort Glebe
Carn Domhnach

Éirchód: F93 NR70

Guthán: 074 9373701

Facs: 074 9373756

Ríomhphost: [email protected]

 

 

 

 

 

Dé Máirt

Déardaoin

 

9.30 – 5.30

12.30 – 8.00

 

Leabharlann Phobail na mBailte Nasctha

Ionad Fiontar The Base
Bóthar an Iarnróid
Srath an Urláir

Éirchód: F93 VAK6

 

Guthán: 074 9175384

Ríomhphost: [email protected]

 

 

Dé Luain

Dé Máirt

Dé Céadaoin

Déardaoin

Dé hAoine

 

 

10.00am - 2:30pm

12.00pm - 4.30pm & 5.30pm – 8pm

9.30am – 1.00pm & 2.00pm - 5.30pm

9.30am – 1.00pm & 2.00pm - 5.30pm

9.30am – 1.00pm & 2.00pm - 5.30pm

 

Leabharlann Phobail Leifir

An Seanteach Cúirte
An Diamant
Leifear

Éirchód: F93 CD6F

Guthán: 074 9172726
Ríomhphost: [email protected]

Dé Céadaoin

 

9.30 -1.30 & 2.30 – 5.30

 

Leabharlann Phobail Ghaoth Dobhair

Aislann Ghaoth Dobhair
Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair
Doirí Beaga

Eircode: F92 PT38

Tel: 074 9560862
Fax: 074 9560862

Email:[email protected] 

 

 

Dé Luain

Dé Céadaoin

Dé hAoine

 

  

9.30am-1.00pm & 2.00pm - 5:30pm 

1.00pm-4.00pm & 5.00pm – 8.00pm 

9.30am –1.00pm & 2.00pm - 5:30pm 

 

Leabharlann Phobail na Rosann

Ionad Teampaill Chróine
An Chlochán Liath  

Éirchód: F94 KH74

Guthán: 074 9522500

Facs: 074 9522501

Ríomhphost: [email protected]

Dé Máirt

Déardaoin

 

12.00 – 8.00pm

9.30am - 5.30pm

 

 

Leabharlann Phobail Bhun Dobhráin

Oifigí Cathartha
Bóthair an Stáisiúin
Bun Dobhráin

Éirchód: F94 CKX7

Guthán: 071 9829665

Facs: 071 9829652

Ríomhphost: [email protected]

 

 

Dé Máirt

Dé Céadaoin

Dé hAoine

Dé Sathairn

 

9:30am -  1.00pm  & 2.00pm - 5:30pm

12:30pm - 5:30pm & 6:30pm – 8.00pm 

9:30am – 1.00pm & 2.00pm - 5:30pm

10.00am- 2:30pm

 

Leabharlann Bhrainse Bhaile Dhún na nGall

Oifigí BOO
Bóithre Thamhnach an tSalainn
Baile Dhún na nGall

Éirchód: F94 KW25

Guthán: 074 9175329

Ríomhphost: [email protected]

Déardaoin

 

9.30 – 12.30 & 1.30 – 5.30

 

Ceanncheathrú Riaracháin Leabharlainne

Lána Chnocán na Rós
Leitir Ceanainn  

 

Éirchód: F92 KP90 

Guthán: 074 9153900 

Ríomhphost: [email protected]

 

Dé Luain

Dé Máirt

Dé Céadaoin

Déardaoin

Dé hAoine

 

 

9.30 – 12.30 & 1.00 – 5.00

9.30 – 12.30 & 1.00 – 5.00

9.30 – 12.30 & 1.00 – 5.00

9.30 – 12.30 & 1.00 – 5.00

9.30 – 12.30 & 1.00 – 4.30

 

Níl na leabharlanna seo a leanas oscailte faoi láthair. Athosclóidh siad ar bhonn céimnithe in am trátha.

Leabharlann Bhrainse Bhun an Phobail

An Chearnóg
Bun an Phobail

Éirchód: F93 N57X

Guthán: 074 9385110

Ríomhphost: [email protected]

Dé Céadaoin

Dé hAoine

 

9.30 – 12.30 & 1.30 – 5.30

9.30 – 12.30 & 1.30 – 5.30

 

Leabharlann Bhrainse Ráth Bhoth

An Diamant
Ráth Bhoth

Éirchód: F93 VR88

Guthán: 074 9144115

Ríomhphost: [email protected]

Dé Máirt

Déardaoin

 

 12.30 – 4.30 & 5.30 – 8.00

9.30 – 1.30 & 2.30 – 5.30

 

Leabharlann Bhrainse Bhéal Átha Seanaidh

Bloc Oifigí Radharc na Mainistreach
An Phríomhshráid
Béal Átha Seanaidh

Éirchód: F94 N156

Guthán: 071 9858824

Ríomhphost: [email protected]

Dé Céadaoin

Dé hAoine

 

9.30 – 12.30 & 1.30 – 5.30

9.30 – 12.30 & 1.30 – 5.30

 

     
     

Ionaid Taobh Tíre

Aislann Chill Chartha/Kilcar

Údarás

Chill Chartha

 

Éirchód: F94 EYF4

Guthán: 074 9738376

 

 

 

An tSean Bheairic

An Phríomhshráid
An Fál Carrach

 

Éirchód: F92 YE2C

Guthán: 074 9180888

 

 

Áras Sheáin Bháin

Baile na Finne

 

Éirchód: F94 X77V

Guthán: 074 9546071

 

 

Comharchumann Forbartha & Fostaiochta Arainn Mhór

Ionad an Chrois Bhealaigh

Arainn Mhór

 

Éirchód: F92 YT52

Guthán: 074 9520024

 

 

Comharchumann Toraí

 

Guthán: 074 9135502

 

 

Ionad Acmhainní Teaghlaigh Mhíobhaí

Na Dúnaibh

 

Éirchód: F92 RX8C

Guthán: 074 9155055

 

 

Ionad Acmhainní Bhaile Suingean agus

an Charraigín
Baile Suingean

 

Éirchód: F93 VHK7

Guthán: 074 9148551

 

 

Ionad Acmhainní Teaghlaigh The Forge

An Phríomhshráid
Paiteagó

 

Éirchód: F94 WR67

Guthán: 071 9861924

 

 

       

 

 

header logo
header logo
header logo