Baile » Photo Slider » Comhairliúchán ar Straitéis Leabharlanna Poiblí

 

Comhairliúchán ar Straitéis Leabharlanna Poiblí

Inis do thuairim faoinár seirbhís leabharlainne poiblí

 

Foilseofar an straitéis nua sa bhliain 2023 agus is mór an chabhair í ó thaobh ár seirbhís leabharlainne poiblí a mhúnlú go ceann cúig bliana eile.

Comhlánaigh an suirbhé ar líne anseo:  EUSurvey - Survey (europa.eu) Is é an dáta deiridh chun an suirbhé a chomhlánú ná meán oíche, Dé Sathairn, an 9 Iúil 2022.

Más mian leat cóip chrua de fhreagra a chur isteach, iarr ar do leabharlann áitiúil leagan clóite a thabhairt duit, nó trí ríomhphost a sheoladh chuig libr[email protected]. Is féidir leat do fhreagra clóite a chur ar ais chuig do leabharlann áitiúil, nó é a chur chuig:

Libraries Development,

Local Government Management Agency

35-39 Ushers Quay

Dublin 8

D08 EV9T

 

Is féidir aon cheist faoin bpróiseas comhairliúchán a sheoladh i ríomhphost chuig [email protected].