Baile » Photo Slider » Léim Isteach san Am Scéalaíochta 2022

 

Léim Isteach san Am Scéalaíochta 2022 

 

Cuirfidh Seirbhís Leabharlainne Contae Dhún na nGall clár spreagúil imeachtaí ar fáil i rith mhí Aibreáin a bheas dírithe ar pháistí idir 0-10 mbliana d’aois agus a dteaghlaigh. Neartóidh an clár an tábhacht a bhaineann le scéalta a léamh agus a roinnt agus díreofar ar an léitheoireacht le chéile taobh istigh den teaghlach ach go háirithe. Is dóigh iontach é scéalta a léamh nó a bheith ag éisteacht leofa, le do theaghlach chun scíth a ligint agus spraoi a bheith agat. Tacaíonn sé le scileanna cumarsáide agus airde an linbh fosta.

Tá lúcháir orainn go mbeidh tú in ann a bheith linn ar an láthair sa leabharlann fá choinne Léim Isteach san Am Scéalaíochta 2022 le cuairteanna údair, ceardlanna múnlaithe cré, ióga, ceardlanna gluaiseachta agus go leor eile. Tá réimse imeachtaí á gcur ar fáil againn ar líne, idir léamha údair, scríbhneoireacht chruthaitheach agus ceardlanna ceoil agus drámaíochta.

 

Is féidir an t - eolas agus sceideal do na himeachtaí ar fad a fháil ar shuíomh gréasáin ár leabharlainne www.donegallibrary.ie ‘What's on' nó is féidir Leabharlann Contae Dhún na nGall a leanstan ar Facebook & Twitter.

 

Léiríonn an staidéar go mbíonn todhchaí níos sona agus sásúla mar thoradh ar léamh rialta don phléisiúir ag aois óg. Bíonn tionchar dearfach suntasach ag léamh do pháistí idir 4-5 bliana d’aois gach lá ar a gcumas léitheoireachta agus cognaíocha, agus cuidíonn sé le scileanna teanga agus litearthachta a fhorbairt.

 

Tá leideanna agus comhairle againn le cuidiú le tuismitheoirí agus caomhnóirí an grá atá ag a bpáistí don léitheoireacht a chothú. Le haghaidh tuilleadh eolais ar na seirbhísí tacaíochta seo agus go leor eile, féach ar an rannán 'Love Books' ar ár suíomh gréasáin atá ar fáil ag an nasc seo:  www.donegallibrary.ie/mainnaochki/lovebooks/inspiringyoungreaders/