Home » Photo Slider » Bealtaine Festival

 

Donegal County Council’s Culture Division launches  Bealtaine Arts Festival 2023

BEALTAINE 2023- Arts Festival for Older People


The Bealtaine Festival, Ireland’s national celebration of the arts and creativity as we age, will be celebrated throughout the month of May in Donegal.  Age & Opportunity’s Bealtaine 2023 festival, will celebrate In(ter)dependence as its theme for its final year and encourages you to bring along friends and family to our events spread throughout Donegal.    

The festival, now in its 26th Year, will be officially launched on Wednesday 26th April at 11.30am by Councilor Liam Blaney, Cathaoirleach of Donegal County Council at Donegal County Museum, Highroad, Letterkenny. 

When speaking about Bealtaine, festival coordinator Ciara Cunnane said, “We are delighted to be able to organise a wide variety of events and activities to appeal to as wide an audience as possible that will challenge and entertain in equal measure’.

Featured events planned include our Craft Collective of workshops as part of the Creative Ireland Programme ranging from Making your own Willow Sweet Pea Planter, Taster Spinning Wheel Sessions, Terracotta Pot Painting, Ink Art to the art of paper folding with Origami.  We also have a range of Talks on topics as diverse as Gut & brain health, life during the famine, safe online banking and the varieties of bird song in our gardens!  Not to forget Zumba Gold dance classes, Creative Writing Classes, and Historical Walks to name but a few. 

So why not check out the Bealtaine Festival Programme 2023 or pick one up from your local library.  For further details contact 074 91 75384 or email [email protected]

Click to book your space on Eventbrite.

 

 

Féile Ealaíon na Bealtaine 2023 seolta ag Rannóg Cultúir Chomhairle Contae Dhún na nGall

BEALTAINE 2023- Féile Ealaíon do Dhaoine Scothaosta

Déanfar Féile na Bealtaine, ceiliúradh náisiúnta na hÉireann ar na healaíona agus ar an gcruthaitheacht agus muid ag dul in aois,  i rith mhí na Bealtaine i nDún na nGall.  Déanfaidh Féile na Bealtaine Aois & Deis 2023, ceiliúradh ar idirspleáchas mar théama dá bhliain dheiridh agus spreagann sé thú le cairde agus teaghlaigh a thabhairt chuig ár n-imeachtaí a bheidh ar siúl ar fud Dhún na nGall.   

Seolfaidh an Comhairleoir Liam Blaney, Cathaoirleach Chomhairle Contae Dhún na nGall an fhéile seo, an 26ú ceann go dtí seo, go hoifigiúil, ag Músaem Chontae Dhún na nGall, an Bóthar Ard, Leitir Ceanainn, go hoifigiúil, Dé Céadaoin, an 26 Aibreán ag 11.30 am.

Agus í ag labhairt faoi Bhealtaine, dúirt Ciara Cunnane, comhordaitheoir na féile, “Tá lúcháir orainn a bheith in ann réimse leathan imeachtaí agus gníomhaíochtaí a eagrú chun lucht spéise chomh leathan agus is féidir a tharraingt a thabharfaidh dúshlán agus siamsaíocht ar an bhealach céanna”.

I measc na n-imeachtaí beartaithe tá ár gcomharghrúpa ceirde de cheardlanna mar chuid den Chlár Éire Ildánach, lena n-áirítear do Phlandóir Piseanna Saileach Milis féin a dhéanamh, Seisiúin Blaiste Tuirne, Péinteáil Pota Terracotta, Ealaín Dúigh agus ealaín na fillte páipéir le hOragámaí.  Tá réimse cainteanna againn freisin ar ábhair chomh héagsúil le sláinte phutóige agus inchinne, an saol le linn an Ghorta, baincéireacht shábháilte ar líne agus na cineálacha amhrán éan inár ngairdíní!  Gan dearmad a dhéanamh ar ranganna damhsa Zumba Óir, Ranganna Scríbhneoireachta Cruthaitheacha, agus Siúlóidí Stairiúla gan ach cúpla ceann a luath. 

 

Mar sin, cén fáth nach ndéanfá breathnú ar Bhróisiúr Fhéile Bhealtaine Dhún na nGall 2023‌‌ nó roghnaigh ceann amháin ó do leabharlann áitiúil.  Le haghaidh tuilleadh sonraí déan teagmháil le 074 91 75384 nó seol ríomhphost chuig  [email protected]