Home » Photo Slider » Have Your Say

 

Public Libraries Strategy Consultation

Have your say about our public library service

 

The new strategy will be published in 2023 and will help to shape our public library service for the next five years.

Complete the online survey here: EUSurvey - Survey (europa.eu) The closing date for completion of the survey is midnight, Saturday, July 9th 2022.

 

If you would like to submit a hard copy response, please request a printed version at your local library, or by emailing [email protected]. You can return your printed response to your local library, or post it to: 

Libraries Development, 

Local Government Management Agency, 

35 - 39 Ushers Quay, 

Dublin 8

D08 EV9T 

Any questions on the consultation process can be emailed to [email protected] 

 

 

Comhairliúchán ar Straitéis Leabharlanna Poiblí

Inis do thuairim faoinár seirbhís leabharlainne poiblí

 

Foilseofar an straitéis nua sa bhliain 2023 agus is mór an chabhair í ó thaobh ár seirbhís leabharlainne poiblí a mhúnlú go ceann cúig bliana eile.

Comhlánaigh an suirbhé ar líne anseo:  EUSurvey - Survey (europa.eu) Is é an dáta deiridh chun an suirbhé a chomhlánú ná meán oíche, Dé Sathairn, an 9 Iúil 2022.

Más mian leat cóip chrua de fhreagra a chur isteach, iarr ar do leabharlann áitiúil leagan clóite a thabhairt duit, nó trí ríomhphost a sheoladh chuig [email protected]e. Is féidir leat do fhreagra clóite a chur ar ais chuig do leabharlann áitiúil, nó é a chur chuig:

Libraries Development,

Local Government Management Agency

35-39 Ushers Quay

Dublin 8

D08 EV9T

 

Is féidir aon cheist faoin bpróiseas comhairliúchán a sheoladh i ríomhphost chuig [email protected].