Home » Photo Slider » Inis 67: The Helpful Library

Acmhainn léitheoireachta nua “Ceiliúradh teanga í a léamh” ó Sheirbhís Leabharlainne Dhún na nGall agus Leabhar Pháistí Éireann ar fáil saor in aisce anois!

 

Foilsithe inniu, 20ú Eanáir, tá sé d’aidhm ag an acmhainn nua seo ó Sheirbhís Leabharlainne Dhún na nGall agus ó Leabhair Pháistí Éireann tacaíocht a chur ar fáil do dhaoine fásta, idir thuismitheoirí agus chaomhnóirí, mhúinteoirí agus eile, ionas gurbh fhéidir leosan leabhair Ghaeilge a roinnt leis na páistí agus daoine óga ina saol.

Tarraingíonn sé aird ar cúig leabhar déag den scoth do léitheoirí 0–18, agus le ceisteanna, dúshláin agus gníomhaíochtaí meallann sé na léitheoirí sin isteach sa scéal. Tá an acmhainn seo, leis na gníomhaíochtaí ar fad, saor le híoslódáil anseo: Ceiliúradh teanga í a léamh!

 

Istigh san acmhainn seo tá gníomhaíochtaí do pháistí réamhscoile agus daltaí i naíonáin bheaga agus naíonáin mhóra, bunaithe ar: 

- Bí ag Spraoi Liom!

- An Garbhán

- Beag Bídeach agus Míp

 

Do na ranganna sinsearacha, tá… 

- Bliain na nAmhrán

- Cluasa Capaill ar an Rí

- Mór agus Muilc

- Ó Am go hAm

 

Do pháistí níos sine agus do dhéagóirí tá… 

- Ar Strae

- Dialann Dúradáin: An Fhírinne Shearbh

- Boscadán

- Asterix agus Coróin Labhrais Chaesair

- Hóng

- Daideo

- Nóinín

 

Tá achoimre do gach leabhar agus gluaiseanna do leabhair áirithe, chomh maith le heolas ar an údar agus an ealaíontóir (má bhaineann). Tá ceisteanna ‘Ag tomhas agus ag tuar’ le cur ag machnamh tú roimh duit an leabhar a phiocadh suas ar chor ar bith, ceisteanna eile a dhíríonn ar an scéal féin, agus gníomhaíochtaí cruthaitheacha spreagúla le déanamh agus an leabhar críochnaithe. Agus faoi ‘Tuilleadh acmhainní’ tá naisc do acmhainní digiteacha eile (ón bhfoilsitheoir, mar shampla), agus moltaí léitheoireachta dóibh siúd ar thaitin an leabhar go mór leo.

 

Tá tríocha cóip d’achan leabhar sa phacáiste seo ar fáil ar iasacht do scoileanna i nDún na nGall le hordú óna leabharlann áitiúil.

 

 


 

A new Irish Language reading resource pack “Ceiliúradh teanga í a léamh” from Donegal County Library and Children’s Books Ireland is now available to be downloaded for free!

 

Published today, 20th January, the aim of this new resource from Donegal County Library and Children’s Books Ireland is to support adults, whether that be parents, guardians, teachers and others so that they can share Irish Language books with the young people in their lives.

The resource pack focuses on fifteen high-quality books for readers from 0 to 18, with questions, challenges and activities that will allow them to further engage with the stories. This resource and all the activities included in it are free to download here: Ceiliúradh teanga í a léamh!

 

Activities in the pack for pre-school and junior and senior infants children are based on the following books:

- Bí ag Spraoi Liom!

- An Garbhán

- Beag Bídeach agus Míp

 

For children from 1st class and older there are activities based on:

- Bliain na nAmhrán

- Cluasa Capaill ar an Rí

- Mór agus Muilc

- Ó Am go hAm

 

For older students and teenagers there are activities based on:

Ar Strae

- Dialann Dúradáin: An Fhírinne Shearbh

- Boscadán

- Asterix agus Coróin Labhrais Chaesair

- Hóng

- Daideo

- Nóinín


 

There is a summary of each book along with a a glossary for certain books as well information on the author and illustrator (where this applies). Questions include those where prediction is involved which allows the reader to consider what the book may be about before they even pick it up, questions on the story itself and inspiring, creative activities for the young people to engage with when the book has been completed. Under ‘More resources’ are links to online activities (from the publisher for example) and further reading recommendations for those who really enjoyed the book.

 

There are thirty copies of each book in the resource pack available to be borrowed by schools in Donegal and these can be ordered from their local library.