Home » Photo Slider » Libraries Reopening 2021

Donegal County Council, Donegal County Library Service, Easing of restrictions September 2021, covid-19

 

Donegal Libraries to provide Computer use, Internet and Study Facilities

 

In line with the Government’s ‘Plan for Living with COVID-19’, Donegal Libraries are delighted to announce we will offer Computer use, Wi-Fi and Study facilities from Monday 20th September

 

The Doorstep Delivery service will continue

Request a delivery of library books via our Doorstep Delivery Service. It’s available free and you don’t need be an existing library member to use this service. Online membership registration is available at https://www.librariesireland.ie/join-your-library 

To access this service, simply contact the Covid 19 Community Response Helpline 1800-928-982 or email [email protected]

 

Online Services

Our online services continue to be available at www.donegallibrary.ie  where you can access eBooks, eAudiobooks, eMagazines, eNewpapers, online courses, Britannica Encyclopedia and lots more.

To become a member of the Library please click here

Our Online catalogue can be accessed here

Current opening hours are available here or by clicking on the following link http://www.donegallibrary.ie/mainnavigation/useyourlibrary/openinghours/

 

Library Returns

You can return your library items to any open library.

The time limit of 15 minutes will also be removed.

___________________________________________________________________________________________________

 

Leabharlanna Dhún na nGall chun úsáid Ríomhaireachta agus Idirlín, agus áiseanna staidéir a chur ar fáil.

 

De réir Phlean maidir le Maireachtáil le Covid -19 an Rialtais, tá luchair ar Leabharlanna Dhún na nGall a fhógairt go bhfuil  Úsáid ríomhaire, Wifi agus Staidéar ar fáil ón Luan, 20 Meán Fómhair.

 

Seirbhís chun Tí ag leanúint ar aghaidh

Is féidir leat  iarratas a dhéanamh fríd  an Seirbhís chun Tí. Is seirbhís saor in aisce í agus ní gá duit a bheith i do bhall cheana féin. Clárú ballraíochta ar líne ar fáil ag https://www.librariesireland.ie/join -your-library

Chun an tseirbhís seo a úsáid, cuir scairt ar an Líne Chabhrach Freagartha Pobail Covid-19  1800 928 982 nó seol ríomhphost chuig [email protected]

 

Seirbhísí ar líne

Tá ár seirbhísí ar líne ar fáil ar www.donegallibrary.ie, áit a dtig leat teacht ar réimse leathan de bhailiúcháin r-leabhar, r-clósleabhar, r-irísí, r-nuachtpháipéir, cúrsaí ar líne, ciclipéidí Brittanica, agus neart eile nach iad.

is féidir leat cláru ar líne ag  https://lgma.iii.com/selfreg

Bain úsáide as ár gcatalóg ar line ag https://librariesireland.iii.com/iii/encore/?lang=eng

 

Tá na huaireanta oscailte reatha ar fáil ag Donegal Library Services nó trí an nasc seo a leanas http://www.donegallibrary.ie/mainnavigation/useyourlibrary/openinghours/

 

Leabharthaí ar ais

Is féidir do chuid earraí leabharlainne a chur ar ais chuig aon leabharlann oscailte.

Tá an teorainn ama 15 nóiméad curtha ar ceal.