Home » Photo Slider » Sensory Pod

Sensory Pod

Donegal County Library is pleased to announce that a new Sensory Pod is available for use in Bundoran Community Library from the 15th November. 

Sensory Pods are safe, calming spaces where children and others can relax in peace. The inbuilt music and ambient lighting can be adjusted to meet the needs of the individual and make the pod a tranquil space for those who use it. It is the latest asset to be added to the Sensory Friendly Services provided by Donegal County Library. 

Please call Bundoran Community Library on 071 982 9665 if you would like to book the pod. 

The Sensory Pod was funded with assistance from the Department of Rural and Community Development and the Dormant Accounts Fund.

 

 

Faighneog na gCéadfaí

Tá lúcháir ar Sheirbhís Leabharlainne Dhún na nGall a fhógairt go bhfuil Faighneog na gCéadfaí ar fáil i Leabharlann Phobail Bhun Dobhráin ón 15 Samhain ar aghaidh. 

Is áit shámh, shábháilte í an fhaighneog ina bhfuil páistí agus daoine eile in ann a suaimhneas a dhéanamh. Thig leis an cheol agus na soilse a athrú sa dóigh is go bhfuil an spás fóirsteanach mar áit shuaimhneach don duine aonair. Seo í an chéad acmhainn eile atá ag Seirbhís Leabharlainne Dhún na nGall a chuireann lenár Seirbhísí Céadfacha. 

Cuir scairt ar Leabharlann Phobail Bhun Dobhráin ag 071 982 9665 má tá tú ag iarraidh na faighneoige a chur in áirithe.

Maoiníodh an fhaighneog chéadfaí seo le tacaíocht ón Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail agus ó Chiste na gCuntas Díomhaoin.