Home » Photo Slider » Wainfest 2022

Wainfest 2020 photoslider image

Wainfest 2022 set to excite young audiences across Donegal this October

The sound of children’s laughter filled Central Library this morning (23rd September) as Wainfest launched its programme of events for 2022.

As Donegal’s long-standing children’s arts and book festival, Wainfest takes place this year from 8 – 16 October. The theme All Together Now or Le Chéile Arís is an indication that we can reconnect with each other again, and enjoy the delights of culture through the 160 events planned in the various cultural venues across the county, including Taobh Tire Points, Culture Division venues, partner venues and of course libraries. 

Speaking at the launch, Cathaoirleach of Donegal County Council, Councillor Liam Blaney, explained how the festival is “a testament to the resilience of the library service, which weathered the choppy seas of Covid, and adapted its approach in its quest to inspire, engage, enable and connect”

He added “we are delighted that children across Donegal are invited to participate in a mixture of theatre performances, author visits, creative writing, science workshops, storytelling, STEM-based activities, and not forgetting special screenings of classic children’s film animations.

Launching the programme, Cathaoirleach Cllr. Liam Blaney also endorsed the partnerships which have been instrumental to the success of Wainfest over the years saying “I am delighted to see a strong collaborative approach sustained in 2022. It is this sort of commitment, ingenuity and collaboration that emphasises the important role local authorities play as providers of culture and creativity."

Families can view the full programme of events that Donegal County Library Service has planned by picking up a brochure in your local library or cultural venue or checking out our website www.wainfest.ie .

  

Wainfest 2022 ag spreagadh daoine óga trasna Dhún na nGall i mí Dheireadh Fómhair

Líonadh an Lárleabharlann le glór na bpáistí agus iad ag gáire ar maidin inniu ag seoladh chlár imeachtaí Wainfest 2022.

An fhéile ealaíon agus leabhar sheanbhunaithe, beidh Wainfest ar siúl i nDún na nGall ón 8 go dtí an 16 Deireadh Fómhair. Is comhartha é an téama Le Chéile Arís go mbeidh muid in ann teacht le chéile arís agus go mbeidh muid in ann sult a bhaint as 160 imeacht a bheidh ar siúl in ionaid cultúrtha trasna an chontae in Ionaid Taobh Tíre, ionaid an Rannán Cultúir, ionaid comhpháirtithe agus leabharlanna ar ndóigh.

Ag caint ag an ócáid, mhínigh Cathaoirleach Chomhairle Contae Dhún na nGall, An Comhairleoir Liam Blaney an dóigh ina bhfuil an fhéile “ina theist de theacht aniar an tseirbhís leabharlainne, a tháinig slán ó deacrachtaí Covid agus a d’athraigh a gcur chuige maidir leis na spriocanna, daoine óga a spreagadh, a mhealladh, a chumasú agus a nascadh a bhaint amach.”

Dúirt sé chomh maith go bhfuil “lúcháir orainn go bhfuil cuireadh tugtha do pháistí trasna Dhún na nGall páirt a ghlacadh i meascán de léirithe drámaíochta, chuairteanna údair, scríbhneoireacht cruthaitheacha, scéalaíocht, imeachtaí ETIM, gan dearmad a dhéanamh de thaispeántaí de shárscannáin bheochana do pháistí.”

Ag seoladh an chláir, mhol  An Cathaoirleach, An Comhairleoir Liam Blaney an chomhpháirtíocht a bhí lárnach i rath na féile thar na blianta nuair a dúirt sé “Tá lúcháir orm go bhfuil modh comhoibríoch cothaithe i 2022. Léiríonn an tiomantas, an tseiftiúlacht agus an comhoibriú seo an ról tábhachtach atá ag údaráis áitiúla mar sholáthraithe cultúir agus cruthaitheachta.”

Thig le teaghlaigh an clár imeachtaí atá pleanáilte ag Seirbhís Leabharlainne Dhún na nGall a fheiceáil sa bhróisiúr atá ar fáil ó do leabharlann nó ionad cultúir áitiúil nó tabhair cuairt ar www.wainfest.ie .