Baile » Photo Slider » Réaltaí an tSamhraidh

Taiscéalaíocht Léitheoireachta Náisiúnta, 2022 - i gcomhar le Réaltaí an tSamhraidh

Tá leabharlanna Thír Conaill fud fad an chontae sínithe suas don scéim ‘Réaltaí an tSamhraidh’ (clár léitheoireachta leabharlainne poiblí do pháistí), a bhíonn ar siúl ó mhí an Mheithimh go dtí mí Lúnasa gach bliain. Cuirfear fáilte Uí Cheallaigh roimh pháistí ó gach cearn den tír a bpáirt féin a ghlacadh i dtaiscéalaíocht an tsamhraidh seo agus an spraoi agus an taitneamh atá bainte le léitheoireacht agus scríbhneoireacht a bhlaiseadh dóibh féin. De bhrí gur chlár neamhiomaíoch é Réaltaí an tSamhraidh, beidh ráth ar gach uile pháiste an clár a chríochnú tar éis dóibh fiú leabhar ná ríomhleabhar amháin a léamh. Tá an clár go hiomlán saor in aisce chomh maith!

Dúirt an Comhairleoir Niamh Kennedy, atá ag feidhmiú mar chathaoirleach do Cheantar Bardasach Dhún na nGall faoi láthair, an méid seo a leanas. “ Tá lúcháir ar Chomhairle Chontae Dhún na nGall as an chlár litearthachta dochreidte seo a sheoladh. Anuas ar an raon millteanach mór d’imeachtaí saor in aisce atá lonnaithe i leabharlanna an chontae, mar aon leis na féiríní ar leith a bheas ag teacht abhaile leis na páistí, níl aon amhras orm go mbainfidh na rannpháirtithe uile an-taitneamh as Réaltaí an tSamhraidh. Is maith an rud é go bhfuil sceideal lán d’imeachtaí beo ag ár leabharlanna anois agus go mbíonn siad in ann a gcuid sársheirbhísí a chur i gcrích don phobal mhór arís eile”.

Is féidir leis na páistí agus a gcuid teaghlach aghaidh a thabhairt nó iad féin a thumadh go hiomlán i roinnt rudaí éagsúla i mbliana, mar shampla: ealaíona agus ceardaíocht, ceardlanna Harry Potter, seanchas agus scéalaíocht, ranganna aclaíochta, seisiúin drámaíochta agus dúshláin réiteach fadhbanna cosúil le ‘Cófra a Oscailt’. Beidh deis ag na páistí aithne a chur ar údair áitiúla an chontae i bhfoirm Malachy Doyle agus Louise Flanagan fosta. Déanfaidh Réaltaí an tSamhraidh ceiliúradh ar Chraobh Ghailf Laochra na hÉireann - a chuirfidh an fhondúireacht McGinley i láthair ag an Óstán agus Ionad Gailf Mhachaire Loiscthe i mí Lúnasa - trí chomórtas darb ainm Glow Up a Golf Ball a dhéanamh chomh maith le lá scéalaíochta in Ionad Acmhainne Teaghlaigh Mhíobhaigh, in ómós na hócáide.

Tig libh éalú ó chúrsaí an tsaoil nuair a chuireann sibh súil ar an aip thar barr atá againn – BorrowBox. Tá leabhair, closleabhair agus ríomhleabhair den scoth ar fáil, agus gach leibhéal léitheoireachta a ghabhann leo. Is féidir cnuasach na ríomhleabhar agus na clos-ríomhleabhar páistí de chuid Réaltaí an tSamhraidh a fháil ar iasacht ón aip a fhad is go mbeidh sibh in ann iad a léamh nó cluas a thabhairt dóibh. Tá an tseirbhís seo saor in aisce dár mbaill uile agus thiocfadh le duine ar bith a bheith ina mball tríd an nasc seo a líonadh saor in aisce freisin - www.librariesireland.ie/join-your-library.

Beidh páistí agus a dteaghlaigh in ann cúrsaí agus an scéal is déanaí do Sheirbhís Leabharlainne Chontae Dhún na nGall a leanúint trí chliceáil a dhéanamh ar ár suíomh gréasáin www.donegallibrary.ie, nó trí Facebook ar @DonegalCountyLibrary, ná Twitter chomh maith ar @DonegalLibrary.