Baile » Photo Slider » Online Library Update

 

Córas úr ar líne agus feabhsaithe do bhaill Sheirbhís Leabharlainne Chontae Dhún na nGall

 

Tá córas úr leabharlainne ar líne tugtha isteach ag Seirbhís Leabharlainne Chontae Dhún na nGall do bhaill.

Thig le baill a gcuntais leabharlainne a bhainistiú ar líne, brabhsáil ar chatalóg de 12 mhilliún mír, agus míreanna a chur in áirithe le hiasacht a fháil.

 

Seolta ar 30 Márta, tá go leor gnéithe feabhsaithe ag an gcóras nua.

• Is féidir le baill a liostaí léitheoireachta a bhainistiú go héasca agus míreanna a ordú le fáil ar iasacht.

• Tugann an chatalóg moltaí do léitheoirí chomh maith le seilfeanna leabhar le téamaí agus naisc chuig acmhainní úsáideacha.

• Is féidir le baill r-leabhair agus r-leabhair chlosleabhair chomh maith le leabhair fhisiciúla a chur in áirithe in aon chatalóg amháin inchuardaithe

• Is féidir ballraíocht leabharlainne a athnuachan ar líne den chéad uair.

• Tá cuma nua ar an gcóras nua agus oibríonn sé go han-mhaith ar fhóin phóca agus táibléad.

 

Is féidir le baill na leabharlainne rochtain a fháil ar an gcóras nua ag www.donegallibrary.ie

 

Agus í ag seoladh na seirbhíse nua ar líne do léitheoirí Dhún na nGall, dúirt Rita Chapman, Leabharlannaí Feidhmiúcháin Sinsearach le Seirbhís Leabharlainne Chontae Dhún na nGall: “Tá lúcháir orainn a bheith in ann an córas nua leabharlainne ar líne agus feabhsaithe seo a thairiscint dár mbaill. Tá sé mar aidhm againn na seirbhísí is fearr is féidir linn a sholáthar, inár mbrainsí agus ar líne araon. Is feabhas ollmhór é an tseirbhís nua ar líne agus léiríonn sé cad atá i gceist leis na leabharlanna - ag tairiscint seirbhís éifeachtach nua-aimseartha a bhfuil cuma iontach uirthi agus a éascaíonn duit na hearraí atá uait a fháil ar iasacht.”

Mura bhfuil tú i do bhall leabharlainne cheana féin, is féidir leat dul isteach ar líne nó i mbrainse leabharlainne agus beidh rochtain agat láithreach ar do chuntas nua ar líne.

Is féidir le gach ball leabharlainne suas le 12 mhír a fháil ar iasacht ag an am, agus rogha a dhéanamh ó chatalóg de 12 mhilliún mír.

Is féidir le baill na leabharlainne ríomhleabhair agus Closleabhair a fháil ar iasacht agus a íoslódáil láithreach agus úsáid á baint as aip Borrowbox na leabharlainne.

Tá rochtain ar nuachtáin agus irisí ar líne ar fáil freisin trí na haipeanna PressReader agus Libby.

 

Bíonn i gconaí go leor ar siúl i do leabharlann, féach ar www.donegallibrary.ie nó lean @DonegalCountyLibrary ar Facebook nó @Donegalibrary ar Twitter le coinneáil suas chun dáta